Servis a nastavenie kompenzácie jalovej zložky

 

Využitím tejto služby môžete eliminovať negatívny vplyv jalovej zložky elektriny na výrobu a prenos elektriny. Predídete tak prípadným poplatkom za nedodržanie predpísanej hodnoty účinníka cos φ.

 
Servis a nastavenie kompenzácie jalovej zložky zahŕňa:
 • obhliadku meracieho miesta;
 • návrh na umiestnenie merania a kompenzačného zariadenia;
 • montáž meracej súpravy;
 • inštruktáž z oblasti funkčnosti a obsluhy zariadenia;
 • kontrolu správnosti zapojenia;
 • nastavenie kompenzácie;
 • jedenkrát do roka premeranie skutočne dosahovanej hodnoty účinníka cos φ s vystavením
 • protokolu z merania.
 
Kompenzáciu jalového výkonu u zákazníka realizujeme týmito spôsobmi:
 • jednotlivá (individuálna) kompenzácia;
 • skupinová kompenzácia;
 • ústredná (centrálna) kompenzácia.
  Prospekt na stiahnutie  

Späť