Energetický audit

 

Poradíme vám, ako znižovať energetickú náročnosť vašich prevádzok a zmapujeme toky energií na vašich odberných miestach.

 
Energetický audit zahŕňa:
  • zistenie skutkového stavu energetického hospodárstva;
  • analýzu energetickej náročnosti v jednotlivých prevádzkach;
  • vypracovanie celkovej energetickej bilancie spolu s definovaním objemu úspor energie;
  • analýzu možností energetických úspor v jednotlivých prevádzkach;
  • vypracovanie návrhov na dosiahnutie úspor energie alebo zvýšenie účinnosti;
  • ekonomické vyhodnotenie jednotlivých opatrení na úsporu energie;
  • technicko-ekonomické odporúčanie na výber opatrení;
  • návrh časového a vecného plnenia opatrení.
  Prospekt na stiahnutie  

Späť