Analýza efektívnosti osvetľovacích sústav

 

Pripravíme pre vás návrh možností, ako znížiť náklady na osvetľovanie vašich prevádzok. Služba je určená najmä pre zákazníkov s vysokým podielom spotreby elektriny na osvetlenie.

 
Analýza efektívnosti zahŕňa:
  • zmapovanie súčasného stavu;
  • návrh osvetľovacích sústav s optimálnou účinnosťou;
  • technicko-ekonomický prepočet navrhovaného riešenia;
  • realizáciu riešenia.
 
Základné opatrenia na zníženie spotreby elektriny na osvetlenie:
  • použitie svetelných zdrojov s vysokým merným výkonom a dlhou životnosťou;
  • výber svietidiel s vysokou účinnosťou;
  • návrh osvetľovacích sústav s čo najvyššou účinnosťou;
  • riadenie a regulácia osvetľovacích sústav;
  • racionálna prevádzka osvetľovacích sústav.
  Prospekt na stiahnutie  

Späť