obrázok Energetický audit

Poradíme vám, ako znižovať energetickú náročnosť vašich prevádzok a zmapujeme toky energií na vašich odberných miestach.

obrázok Meranie kvality elektriny na odbernom mieste

Je prínosom pre zákazníkov, u ktorých kvalita dodávky elektriny ovplyvňuje prevádzku a výkon elektrospotrebičov.

obrázok Termovízne meranie

Umožňuje identifikovať nadmerné oteplenie a opotrebovanie jednotlivých prúdových spojov, prvkov elektrických zariadení, a tiež potenciál možných porúch.

obrázok Poradenstvo pri nákupe tepelného čerpadla

Tepelné čerpadlá predstavujú energeticky efektívny spôsob zabezpečenia tepelného a chladiaceho výkonu.

 obrázok Servis a nastavenie kompenzácie jalovej zložky

Využitím tejto služby môžete eliminovať negatívny vplyv jalovej zložky elektriny na výrobu a prenos elektriny.

 obrázok Analýza efektívnosti osvetľovacích sústav

Pripravíme pre vás návrh možností, ako znížiť náklady na osvetľovanie vašich prevádzok. Služba je určená najmä pre zákazníkov s vysokým podielom spotreby elektriny na osvetlenie.

 obrázok Služby v oblasti projektovej prípravy stavieb

Komplexné služby v oblasti projektovej prípravy stavieb.

obrázok Výstavba líniových staníc

Výstavba a rekonštrukcie, prevádzkovanie, údržba a opravy, odborné prehliadky, odborné a úradné skúšky líniových stavieb.

obrázok Výstavba elektrických staníc

Výstavba a rekonštrukcie, prevádzkovanie, údržba a opravy, odborné prehliadky, odborné a úradné skúšky líniových stavieb.