Cenníky plynu innogy

Cenník zemného plynu – malé podniky (platný od 1. 1. 2020) Cenník zemného plynu pre odberateľov kategórie maloodber – firmy a organizácie (neregulovaní) (platný od 1.1.2020) Rozhodnutie ÚRSO o návrhu ceny za dodávku plynu zraniteľným odberateľom a podmienkach ich uplatnenia (účinné od 1.1.2020)

 

Cenníky produktov a služieb

Cenník pre nájom a predaj zariadení (platný od 1. 7. 2016) Cenník služieb (platný od 1. 5. 2019)

 

Archív cenníkov innogy

 

Späť