Spôsoby platby

Všetky informácie potrebné pre správny výber spôsobu úhrady faktúr.

Reklamácie

Vaše pripomienky, podnety alebo sťažnosti vyriešime okamžite.   

Dokumenty a tlačivá

Cenník plynu

Cenníky plynu a služieb od innogy pre malé podniky, firmy a organizácie.

Formuláre a žiadosti

Dokumenty a tlačivá žiadosti o prepis, zmenu dodávateľa alebo ukončenie odberu na stiahnutie.

Aktuálne aj archivované obchodné podmienky innogy a rozhodnutia ÚRSO pre malé podniky, firmy a organizácie.

Dôležité informácie

Dodávateľ poslednej inštancie

Dôležité informácie, ktoré potrebujete vedieť v prípade, že váš pôvodný dodávateľ zemného plynu stratí spôsobilosť na dodávku.

Výmena určeného meradla

Povinnosti distribútora pri výmene meradla. 

Prerušenie distribúcie alebo dodávky plynu

Informácie o prípadoch, kedy môže distribútor plynu obmedziť alebo úplne prerušiť dodávku plynu na vašom odbernom mieste.

Neoprávnený odber plynu

Kedy dochádza k neoprávnenému odberu? Ako sa voči nemu brániť? Aké sú povinnosti odberateľa a dodávateľa?

Štandardy kvality

Poučenie odberateľa plynu o štandardoch kvality innogy.

obrázok Alternatívne riešenie sporov

Miesto, spôsob a lehoty na uplatňovanie dostupných prostriedkov na urovnávanie sporov sa spravujú platnými právnymi predpismi.