Spôsob platby
si môžete zmeniť
jednoducho so službou
Webcentrum

Prejsť na Webcentrum

Na zmenu
spôsobu platby
môžete využiť aj náš online formulár

Prejsť na formulár

Zmeniť spôsob platby môžete tiež telefonicky prostredníctvom innogy linky
0850 123 998

Postup pri zmene spôsobu platby:

1.

Vyberte spôsob platby, ktorý Vám najviac vyhovuje:

 • Bankové inkaso SEPA (Odporúčané)
  Najpohodlnejší spôsob úhrady. Stačí raz nastaviť a už nemusíte viac sledovať, či platbu zrealizujete v termíne splatnosti, pretože inkaso to urobí za Vás. Pre platbu formou inkasa je potrebné zriadiť si u nás mandát. O SEPA mandát nás môžete požiadať osobne, mailom, alebo telefonicky.
 • Príkaz na úhradu SEPA
  Na úhradu mesačných preddavkových platieb zadáte v banke príkaz na úhradu s variabilným symbolom (desaťmiestne číslo začínajúce číslom 21, nájdete ho na vašej faktúre vpravo hore). Pre zálohové platby odporúčame nastaviť trvalý príkaz na 11 mesiacov v roku. V 12. mesiaci dostanete vždy zúčtovaciu faktúru, ktorú je potrebné uhradiť jednorázovo. Prehľad bankových účtov
 • Platba cez SIPO
  Spoločný platobný doklad, ktorým spolu uhrádzate viaceré pravidelné platby (za plyn, elektrinu, nájomné a pod.). Platbu možno realizovať bezhotovostným prevodom z vášho účtu (informatívny inkasný lístok modrej farby), pri priehradke ktorejkoľvek pošty (inkasný lístok zelenej farby) alebo prostredníctvom doručovateľa (inkasný lístok fialovej farby).
 • Platba poštovým poukazom (Neodporúčané)
2.

Nový spôsob platby nám oznámte telefonicky na linke innogy 0850 123 998

Dôležité

V prípade inkasa nám nezabudnite doručiť vypísaný Formulár mandátu (o SEPA mandát nás môžete požiadať osobne, mailom, alebo telefonicky) na najbližšie Zákaznícke centrum, alebo e-mailom na info@innogy.sk

TIP

Využívate náš portál Webcentrum? Prihláste sa a upravte Vaše údaje ihneď online. Alebo využite náš nový online formulár.

3.

Uistite sa, že máte bankové inkaso nastavené správne

V niektorých bankách je potrebné osobne požiadať o súhlas s inkasom na účte, na základe potvrdeného mandátu, ktorý od nás obdržíte. Pre bezproblémovú úhradu prostredníctvom priameho inkasa, prosím, do doby zriadenia priameho inkasa používajte na úhradu Vašich platieb bankový prevod na jedno z čísel účtov innogy Slovensko, s.r.o, uvedených nižšie.

TIP

Pri zadávaní limitu inkasa Vám odporúčame stanoviť si hornú hranicu aspoň na 3–násobok výšky Vašej preddavkovej platby a povoliť opakovanú platbu v rámci mesiaca. Predídete tak komplikáciám pri platbe vyúčtovacej faktúry v prípade nedoplatku.


Alternatívne môžete o zmenu spôsobu platby požiadať aj:

 • (nebude zobrazené kým sú ZC zatvorené) Osobne na ktoromkoľvek Zákazníckom centre
 • Zaslaním listu na adresu: innogy Slovensko, Mlynská 31, 042 91 Košice

 

Bankové účty innogy Slovensko, s.r.o.

Platby sa považujú za uhradené dňom pripísania na náš účet.

Názov účtu: innogy Slovensko, s.r.o.
Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu: 29 70 90 93 53
Kód banky: 0200
IBAN: SK43 0200 0000 0029 7090 9353
BIC: SUBASKBX
Názov účtu: innogy Slovensko s.r.o.
Banka: Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky
Číslo účtu: 21 10 74 02 01
Kód banky: 8130
IBAN: SK46 8130 0000 0021 1074 0201
BIC: CITI SK BA
   
   
   
 
 

Späť