Postup pri ukončení odberu:

TIP

Využite náš nový online formulár a vyriešte vašu požiadavku z pohodlia domova. Formulár nájdete TU

1.

Stiahnite, vyplňte a podpíšte tlačivo: Žiadosť o ukončenie odberu

2.

Podpísanú žiadosť nám doneste na najbližšie Zákaznícke centrum

Dôležité
  • Ak zastupujete vlastníka nehnuteľnosti, je potrebné aj vypísané Plnomocenstvo
  • V prípade úmrtia zákazníka, je potrebný aj úmrtný list alebo Čestné vyhlásenie

Alternatívne môžete o ukončenie odberu požiadať aj:

  • Zaslaním e-mailu so skenmi potrebných dokumentov na info@innogy.sk
  • Zaslaním dokumentov na adresu: innogy Slovensko, Mlynská 31, 042 91 Košice

Späť