Dokumenty a tlačivá innogy

Žiadosti

Žiadosť o prepis plynu Ak chcete prepísať aj elektrinu, ktorú vám dodáva spoločnosť Východoslovenská energetika, a.s., nezabudnite tiež vyplniť tlačivo Žiadosť o prepis elektriny.

Plnomocenstvo innogy Žiadosť o zmenu zmluvných podmienok Žiadosť o ukončenie odberu Žiadosť o úradné preskúšanie určeného meradla (metrológia) Čestné vyhlásenie ako náhradný doklad za úmrtný list O SEPA mandát nás môžete požiadať osobne, mailom, alebo telefonicky.


Reklamácie

Tlačivo reklamácie 1 Tlačivo reklamácie 2Reklamačný poriadok

V prípade technickej zmeny (rekonštrukcie existujúceho odberného plynového zariadenia, či presunu meradla zemného plynu) vám nasledujúci leták poskytne základné informácie o postupe jej realizácie.

Technická zmena existujúceho odberného plynového zariadenia

 

Späť