Zadanie vlastného odpočtu plynomeru domácnosti

Pre zadanie vlastného odpočtu plynomeru vyplňte elektronickú žiadosť.

Meno

Priezvisko

Dátum narodenia

E-mailová adresa

Telefónne číslo

Dátum odpočtu

Číslo odberného miesta* SKSPPDIS

Stav plynomeru*


* Povinné pole