DÔLEŽITÝ OZNAM

 

Vážení zákazníci,

od 12. 4. sú naše Zákaznícke centrá opäť otvorené v štandardnom režime.

Otváracie hodiny:
Pondelok   8:00 - 16:00
Utorok      8:00 - 16:00
Streda      8:00 - 17:00
Štvrtok     8:00 - 16:00
Piatok      8:00 - 15:00
Využite online rezerváciu a predídete zbytočnému čakaniu.

Podmienky vstupu:
  • prekrytie horných dýchacích ciest Respirátorom FFP2
  • maximálny počet osôb je obmedzený, aby sme dodržali plochu aspoň 15 m2 na jedného zákazníka

Vaše požiadavky viete aj naďalej vybaviť ONLINE využitím JEDNODUCHÉHO NÁVODU pre prepis, zmenu záloh, spôsobu platby, adresy, či ukončenie odberu.

Ďakujeme za pochopenie.

 

ZC-Bardejov
Radničné námestie 9
085 01, Bardejov
ZC-Bardejov-vedúci

Ing. Peter Revický vedúci ZC Bardejov

Otváracie hodiny:

Pondelok 8:00 - 16:00 Utorok 8:00 - 16:00 Streda 8:00 - 17:00 Štvrtok 8:00 - 16:00 Piatok 8:00 - 15:00 Rezervácia stretnutia
ZC-Humenné
Námestie slobody 24
066 01, Humenné
ZC-Humenné-vedúci

Ing. Mária Buríková vedúca ZC Humenné

Otváracie hodiny:

Pondelok 8:00 - 16:00 Utorok 8:00 - 16:00 Streda 8:00 - 17:00 Štvrtok 8:00 - 16:00 Piatok 8:00 - 15:00 Rezervácia stretnutia
ZC-Košice
Mlynská 31
040 01, Košice
ZC-Košice-vedúci

Ing. Vladimír Štuň vedúci ZC Košice

Otváracie hodiny:

Pondelok 8:00 - 16:00 Utorok 8:00 - 16:00 Streda 8:00 - 17:00 Štvrtok 8:00 - 16:00 Piatok 8:00 - 15:00 Rezervácia stretnutia
ZC-Michalovce
Štefánikova 2
071 01, Michalovce
ZC-Michalovce-vedúci

Katarína Ďurová vedúca ZC Michalovce

Otváracie hodiny:

Pondelok 8:00 - 16:00 Utorok 8:00 - 16:00 Streda 8:00 - 17:00 Štvrtok 8:00 - 16:00 Piatok 8:00 - 15:00 Rezervácia stretnutia
ZC-Poprad
Nám. sv. Egídia 97/42
058 01, Poprad
ZC-Poprad-vedúci

Mgr. Andrea Olekšáková vedúca ZC Poprad

Otváracie hodiny:

Pondelok 8:00 - 16:00 Utorok 8:00 - 16:00 Streda 8:00 - 17:00 Štvrtok 8:00 - 16:00 Piatok 8:00 - 15:00 Rezervácia stretnutia
ZC-Prešov
Levočská 3
080 01, Prešov
ZC-Prešov-vedúci

Stanislava Bak Lorenčíková vedúca ZC Prešov

Otváracie hodiny:

Pondelok 8:00 - 16:00 Utorok 8:00 - 16:00 Streda 8:00 - 17:00 Štvrtok 8:00 - 16:00 Piatok 8:00 - 15:00 Rezervácia stretnutia
ZC-Rožňava
Šafárikova 2
048 01, Rožňava
ZC-Rožňava-vedúci

Zdenka Krausová vedúca ZC Rožňava

Otváracie hodiny:

Pondelok 8:00 - 16:00 Utorok 8:00 - 16:00 Streda 8:00 - 17:00 Štvrtok 8:00 - 16:00 Piatok 8:00 - 15:00 Rezervácia stretnutia
ZC-Spišská Nová Ves
Zimná 34
052 01, Spišská Nová Ves
ZC-Spišská Nová Ves-vedúci

Tatiana Daráková vedúca ZC Spišská Nová Ves

Otváracie hodiny:

Pondelok 8:00 - 16:00 Utorok 8:00 - 16:00 Streda 8:00 - 17:00 Štvrtok 8:00 - 16:00 Piatok 8:00 - 15:00 Rezervácia stretnutia
ZC-Trebišov
M. R. Štefánika 1515
075 01, Trebišov
ZC-Trebišov-vedúci

Nóra Buhajová vedúca ZC Trebišov

Otváracie hodiny:

Pondelok 8:00 - 16:00 Utorok 8:00 - 16:00 Streda 8:00 - 17:00 Štvrtok 8:00 - 16:00 Piatok 8:00 - 15:00 Rezervácia stretnutia

Vybavíme pre vás:

 • uzatvorenie novej Zmluvy o dodávke elektriny
 • ukončenie zmluvného vzťahu
 • zmenu v zmluvných údajoch
 • úpravu zálohovej platby
 • zmenu v spôsobe platby záloh a vyúčtovania
 • prešetrenie sťažnosti
 • požiadavky na vyjadrenia k novým odberom, zapojenie odberu
 • uzatvorenie dohody o splácaní dlhu
 • výmenu merania so zmenou produktu
 • výmenu merania z jednofázového na trojfázový

Poradíme vám:

 • pri výbere vhodného produktu
 • pri vyplňovaní potrebných formulárov
 • ako úsporne využívať elektrinu

Poskytneme vám informácie o:

 • produktoch a cenách elektriny
 • podmienkach priznania produktov
 • podmienkach pripojenia nového odberu
 • spôsobe ukončenia odberu
 • rozpise záloh
 • fakturácii
 • termínoch odpočtov
 • časových pásmach vysokej a nízkej tarify
 • potrebných dokladoch pre vybavenie požiadavky na nový odber, na zmenu výkonu
 • potrebných dokladoch pre uzatvorenie novej Zmluvy na dodávku elektriny, pre zmenu zmluvných údajov, produktu
 • stave riešenia technickej požiadavky
 • riešení prípadnej sťažnosti
 • ostatných našich službách