Najčastejšie požiadavky

Dokumenty a tlačivá

obrázok Faktúry

Nerozumiete niektorým položkám na svojej faktúre za elektrinu? Pomôže vám naša online miniaplikácia.

obrázok Cenník elektriny

Všetky cenníky elektriny, plynu, nájmu zariadení a služieb od VSE.

obrázok formuláre

Dokumenty a tlačivá, žiadosti o prepis, zmenu dodávateľa alebo reklamačný formulár na stiahnutie.

obrázok formuláre

Nonstop nahlásenie havarijnej situácie, poruchy spotrebiča, škodovej udalosti a pomoc pri pobyte v nemocnici.

obrázok Obchodné podmienky

Obchodné podmienky pre zmluvu o dodávke, rozhodnutia ÚRSO a kompletné podmienky aktuálnych programov pre zákazníkov.

obrázok Právo a legislatíva

Dokumenty týkajúce sa legislatívy, ochrany spotrebiteľa a ďalšie dôležité informácie na stiahnutie.

Nahlasovanie zmien v elektrine

obrázok Nový odber elektrina

Proces pripojenia rodinného domu alebo inej nehnuteľnosti do distribučnej siete elektriny.

obrázok Prepis elektriny

Prepis nehnuteľnosti sa vykonáva pri zmene zákazníka, kde aj nový zákazník zostáva naďalej našim zákazníkom.

obrázok Zmena sadzby

Informácie týkajúce sa rozdelenia sadzieb a ďalšie pokyny pre požiadanie o zmenu sadzby.

obrázok Zmena platby

Informácie o dostupných spôsoboch platieb za elektrinu a ďalšie pokyny pre požiadanie o zmenu spôsobu platby.

obrázok Zmena  konkrétnych údajov

Dôležité informácie týkajúce sa zmeny kontaktných údajov.

obrázok Zmena americkej hodnoty

Informácie o prípadoch, kedy je potrebné požiadať o zmenu amperickej hodnoty hlavného ističa.

obrázok Ukončenie odberu

Ukončenie odberu je možné ku ktorémukoľvek dňu v mesiaci.

obrázok Preloženie meradla

Dôležité informácie o preložení meradla.

obrázok Preskúšanie meradla

Ak máte pochybnosti o správnosti chodu vášho meradla, môžete nás požiadať o úradné preskúšanie meradla.

obrázok Aplikácia na samoodpočet

Aplikácia na samoodpočet

Aplikácia je určená na vykonávanie doplnkového odpočtu elektromera na odbernom mieste napájaného z distribučnej siete v zásobovacej oblasti spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s.

Stiahnuť pre Android / Stiahnuť pre Apple

 

Dôležité informácie

obrázok Dodávateľ poslednej inštancie

Dôležité informácie, ktoré potrebujete vedieť v prípade, že váš pôvodný dodávateľ elektriny alebo plynu stratí spôsobilosť na dodávku.

obrázok Výmena určeného meradla

Povinnosti distribútora pri výmene meradla. 

obrázok Prerušenie distribúcie alebo dodávky energií

Informácie o prípadoch, kedy môže distribútor elektriny alebo plynu obmedziť alebo úplne prerušiť dodávku na vašom odbernom mieste.

obrázok Štandardy kvality

Poučenie odberateľa elektriny a plynu o štandardoch kvality VSE.

obrázok Urovnávanie sporov

Informácie o ďalších možnostiach ochrany odberateľa pri neuznaní reklamácie dodávateľom elektriny alebo plynu.

obrázok Cenotvorba elektriny

Časté otázky týkajúce sa ceny elektriny.

obrázok Neoprávnený odber plynu

Kedy dochádza k neoprávnenému odberu? Ako sa voči nemu brániť? Aké sú povinnosti odberateľa a dodávateľa?