Zamestnanie v energetike

Východoslovenská energetika a.s. je stabilným a spoľahlivým dodávateľom elektrickej energie a plynu viac ako 500 000 zákazníkom, prevažne na východnom Slovensku. Sme dcérskou spoločnosťou Východoslovenskej energetiky Holding a.s., ktorá je jedným z najväčších zamestnávateľov na východnom Slovensku. Na trhu pôsobíme viac ako 80 rokov a sme medzinárodného skupiny innogy International, ktorá je jednou z top 5 energetických skupín v Európe. V Českej republike je innogy najväčším dodávateľom plynu z pohľadu počtu zákazníkov aj objemu dodaného plynu.

 

Voľné pracovné pozície

Vopred ďakujeme všetkým uchádzačom za prejavený záujem o prácu v našej spoločnosti. Materiály, ktoré nám poskytnete, spracujeme v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.

Pravidlá ochrany osobných údajov pre uchádzačov o zamestnanie Žiadosť o výkon práva dotknutej osoby

V týchto dňoch prebieha výberové konanie na nasledujúce pracovné miesta:

Aktuálne voľné pracovné pozície

Ďalšie informácie nájdete aj na stráne vseholding.sk/kariera.

 


 

Pracovné prostredie v našej spoločnosti

Snažíme sa vytvárať pracovné prostredie, ktoré je založené na tímovej práci, motivácii a otvorenej komunikácii. Spoločne zdieľame hodnoty: dôvera, výkon, vášeň.

Dôležitá je pre nás kvalitná a svedomitá práca, lojálny prístup, iniciatíva a ochota vzdelávať sa. Záleží nám na tom, aby sme si získali a udržali kvalitných a motivovaných zamestnancov.


 

Aktívne podporujeme zvyšovanie kvalifikácie a osobný rozvoj zamestnancov:

  • organizujeme rôzne vzdelávacie aktivity a rozvojové programy,
  • vytvárame individuálne riešenia pre absolventov škôl, pre profesné skupiny, talenty a manažérov,
  • realizujeme odborné medzinárodné stáže zamestnancov v ďalších spoločnostiach skupiny innogy..
 

Kontakty

Marta Boršovská fotoMgr. Marta Boršovská
T: +421 55 610 2622

 

Róbert Richter fotoIng. Róbert Richter
T: +421 55 610 2459

 

Eva Pačaivoá N. fotoIng. Eva Pačaiová N.
T:+421 55 610 2910

 

Marcel Hamza fotoMgr. Marcel Hamza
T: +421 55 610 2613

 


 

Niektoré z benefitov našich zamestnancov:

  • zaujímavá práca v dynamickom pracovnom tíme
  • zodpovedajúce mzdové ohodnotenie
  • možnosti profesijného i osobnostného rozvoja v medzinárodnom prostredí
  • atraktívne sociálne výhody pre zamestnancov
 

Späť