Vzdelávanie

Skupina VSE Holding vytvára vlastné projekty zamerané na podporu vzdelávania. Jej aktivity smerujú vždy k zvyšovaniu vzdelanostnej úrovne a podpore talentovanej mládeže. Spolupracuje so základnými a strednými školami a univerzitami východného Slovenska. Podporuje mimovládne organizácie, ktoré poskytujú ďalšie vzdelávanie prostredníctvom praktických programov.

Jedným z najdôležitejších dôvodov prečo sa venuje tejto oblasti je snaha podať pomocnú ruku pri prepájaní teórie s praxou a pri príprave žiakov a študentov na ich budúce povolanie. Za projekt spolupráce so strednými elektrotechnickými školami a rozvojový program Practice získala v roku 2010 aj HR Gold. Ocenenie udeľuje Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov.

Ak chcete vedieť viac, pozrite si:

Späť