Vedenie spoločnosti

Predstavenstvo

Thomas Hejcman 

predseda predstavenstva a riaditeľ divízie COO

Rok narodenia: 1962

Vzdelanie: Univerzita Alberta Ľudovíta Freiburg, Nemecko, vysokoškolský diplom v odbore Národné hospodárstvo.

Pracovné skúsenosti: Svoju doterajšiu profesionálnu kariéru spojil s koncernom innogy, kde pôsobí na najvyšších manažérskych pozíciách už vyše 12 rokov. Ako predseda predstavenstva spoločnosti Západočeská plynárenská a.s. v Plzni sa od roku 2002 aktívne podieľal na transformácii skupiny RWE v Čechách. V priebehu nasledujúcich piatich rokov v RWE ECS a.s. v Prahe úspešne zvládol výzvy zavedenia centrálneho nákupu, call centra, optimalizácie fakturácie a IT služieb naprieč všetkými spoločnosťami RWE v Čechách. V roku 2007 sa presunul do spoločnosti RWE Zákaznícke služby, s.r.o. v Ostrave, kde pod jeho vedením došlo k zavedeniu početných procesov zameraných na zefektívnenie a zvyšovanie kvalitatívneho štandardu poskytovaných služieb a zákazníckeho servisu. Pre Skupinu VSE začal pracovať v januári 2012 na pozícií generálneho riaditeľa a predsedu predstavenstva VSE a.s. Po reorganizáciách Skupiny, ku ktorým došlo v prvom polroku 2014, pôsobí ako člen predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti Východoslovenská energetika Holding a.s. a súčasne v spoločnosti Východoslovenská energetika a.s. zastáva funkciu predsedu predstavenstva a riaditeľa divízie COO.


Mgr. Miroslav Kulla, MBA

člen predstavenstva a riaditeľ divízie Obchod

Rok narodenia: 1976

Vzdelanie: Vysokoškolské štúdium ukončil titulom Master of Business Administration (MBA) na Paris Business School vo Francúzsku. Predtým úspešne absolvoval Fakultu manažmentu na Univerzite Komenského v Bratislave.

Pracovné skúsenosti: V Skupine VSE pôsobí od roku 2005. Riaditeľom divízie Obchod zodpovedným za nákup a predaj elektriny je od roku 2006. Po reorganizáciách Skupiny, ku ktorým došlo v prvom polroku 2014, pôsobí ako člen predstavenstva a riaditeľ divízie Obchod VSE a.s. Zároveň je konateľom v spoločnosti innogy Slovensko zodpovedným za predaj plynu v SR. Tiež pôsobí vo funkcii obchodného riaditeľa spoločnosti RWE Hrvatska, ktorá je rovnako ako Skupina VSE súčasťou medzinárodnej energetickej skupiny RWE.


Ing. Ján Mihalik

člen predstavenstva

Rok narodenia: 1982

Vzdelanie: Získal inžiniersky titul na Fakulte elektrotechniky a informatiky a na Ekonomickej fakulte Technickej Univerzity v Košiciach.

Pracovné skúsenosti: Od začiatku svojej profesionálnej kariéry sa zameral na oblasť informačných technológií. V roku 2007 nastúpil do spoločnosti RWE Systems Slovakia s.r.o., kde pracuje dodnes (neskôr RWE IT Slovakia, v súčasnosti ako spoločnosť FPT Software). Počas svojho pôsobenia v tejto spoločnosti sa vypracoval na profesionálneho SAP konzultanta. Pracoval na niekoľkých významných projektoch týkajúcich sa portfólio manažment systémov a vzdelanie si doplnil certifikovaným štúdiom v zahraničí. Členom predstavenstva VSE a.s. je od júla 2014.


Ing. Marián Suchý

člen predstavenstva a riaditeľ divízie Financie

Rok narodenia: 1977

Vzdelanie: Absolvoval Podnikovohospodársku fakultu v Košiciach Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Pracovné skúsenosti: V Skupine VSE pôsobí od roku 2004 a zodpovedá za oblasť financií a kontrolingu. Od 1. júla 2014 pôsobí ako člen predstavenstva a riaditeľ divízie Financie VSE a.s. Zároveň naďalej zastáva funkciu vedúceho úseku Financie a kontroling v spoločnosti Východoslovenská energetika Holding a.s. Tiež pôsobí ako konateľ v spoločnosti innogy Slovensko a VSE Ekoenergia.


Dozorná rada
  • JUDr. Marek Šedovič – predseda a člen
  • JUDr. Jitka Adamková – podpredseda a členka
  • JUDr. Jozef Tuhovčák – člen
  • JUDr. Ivan Roháč, PhD., LL.M,MBA – člen
  • JUDr. Vladimír Janočko – člen
  • PhDr. Ctibor Holík – člen
  • Ing. Peter Fortuna – člen
  • Mgr. Katarína Gočiková – členka
  • Ivan Varinský – člen

Späť