Vedenie spoločnosti

Predstavenstvo

Thomas Hejcman 

predseda predstavenstva a riaditeľ divízie COO

Rok narodenia: 1962

Vzdelanie: Univerzita Alberta Ľudovíta Freiburg, Nemecko, vysokoškolský diplom v odbore Národné hospodárstvo.

Pracovné skúsenosti: Svoju doterajšiu profesionálnu kariéru spojil s koncernom innogy, kde pôsobí na najvyšších manažérskych pozíciách už vyše 12 rokov. Ako predseda predstavenstva spoločnosti Západočeská plynárenská a.s. v Plzni sa od roku 2002 aktívne podieľal na transformácii skupiny RWE v Čechách. V priebehu nasledujúcich piatich rokov v RWE ECS a.s. v Prahe úspešne zvládol výzvy zavedenia centrálneho nákupu, call centra, optimalizácie fakturácie a IT služieb naprieč všetkými spoločnosťami RWE v Čechách. V roku 2007 sa presunul do spoločnosti RWE Zákaznícke služby, s.r.o. v Ostrave, kde pod jeho vedením došlo k zavedeniu početných procesov zameraných na zefektívnenie a zvyšovanie kvalitatívneho štandardu poskytovaných služieb a zákazníckeho servisu. Pre Skupinu VSE začal pracovať v januári 2012 na pozícií generálneho riaditeľa a predsedu predstavenstva VSE a.s. Po reorganizáciách Skupiny, ku ktorým došlo v prvom polroku 2014, pôsobí ako člen predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti Východoslovenská energetika Holding a.s. a súčasne v spoločnosti Východoslovenská energetika a.s. zastáva funkciu predsedu predstavenstva a riaditeľa divízie COO.


JUDr. Martin Petruško

podpredseda predstavenstva

Rok narodenia: 1973

Vzdelanie: Absolvoval Právnickú fakultu UPJŠ v Košiciach.

Pracovné skúsenosti: Svoju pracovnú kariéru začal ako podnikový právnik v rôznych spoločnostiach. V roku 2006 sa stal prednostom Krajského stavebnú úradu. Na tejto pozícii pôsobil do roku 2012, kedy bol vymenovaný za prednostu Okresného úradu v Košiciach. Za Námestníka primátora Mesta Košice bol zvolený v roku 2015 a tento post zastával až do konca roka 2018. V súčasnosti tiež pôsobí ako konateľ v spoločnosti innogy Slovensko.


Mgr. Miroslav Kulla, MBA

člen predstavenstva a riaditeľ divízie Obchod

Rok narodenia: 1976

Vzdelanie: Vysokoškolské štúdium ukončil titulom Master of Business Administration (MBA) na Paris Business School vo Francúzsku. Predtým úspešne absolvoval Fakultu manažmentu na Univerzite Komenského v Bratislave.

Pracovné skúsenosti: V Skupine VSE pôsobí od roku 2005. Riaditeľom divízie Obchod zodpovedným za nákup a predaj elektriny je od roku 2006. Po reorganizáciách Skupiny, ku ktorým došlo v prvom polroku 2014, pôsobí ako člen predstavenstva a riaditeľ divízie Obchod VSE a.s. Zároveň je konateľom v spoločnosti innogy Slovensko zodpovedným za predaj plynu v SR. Tiež pôsobí vo funkcii obchodného riaditeľa spoločnosti RWE Hrvatska, ktorá je rovnako ako Skupina VSE súčasťou medzinárodnej energetickej skupiny RWE.


Ing. Štefan Kapusta

člen predstavenstva

Rok narodenia: 1972

Vzdelanie: Absolvoval Ekonomickú fakultu na Technickej univerzite v Košiciach.

Pracovné skúsenosti: V sektore energetiky pracuje od roku 2008. Počas rokov 2010 a 2011 pôsobil ako člen dozornej rady v SPP Bohemia a.s. V roku 2011 sa stal námestníkom riaditeľa v spoločnosti Tepelné hospodárstvo spol. s r.o. Košice. Od roku 2012 do 2015 bol riaditeľom obchodného úseku a členom predstavenstva v spoločnosti Tepláreň Košice, a.s. Pozíciu konateľa v spoločnosti Tepelné hospodárstvo zastával od roku 2015 až do decembra 2018. Tiež pôsobí ako konateľ v spoločnosti innogy Slovensko.


Ing. Marián Suchý

člen predstavenstva a riaditeľ divízie Financie

Rok narodenia: 1977

Vzdelanie: Absolvoval Podnikovohospodársku fakultu v Košiciach Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Pracovné skúsenosti: V Skupine VSE pôsobí od roku 2004 a zodpovedá za oblasť financií a kontrolingu. Od 1. júla 2014 pôsobí ako člen predstavenstva a riaditeľ divízie Financie VSE a.s. Zároveň naďalej zastáva funkciu vedúceho úseku Financie a kontroling v spoločnosti Východoslovenská energetika Holding a.s. Tiež pôsobí ako konateľ v spoločnosti innogy Slovensko a VSE Ekoenergia.


Dozorná rada
  • JUDr. Marek Šedovič – predseda a člen
  • JUDr. Jitka Adamková, MBA – podpredseda a členka
  • Ing. Igor Šimko, PhD.  – člen
  • Ing. Jakub Špilár – člen
  • Ing. Róbert Gold, CA – člen
  • Ing. Peter Revický – člen
  • Ing. Ivan Petrík – člen
  • Ing. Daniel Bito – člen

Späť