> O spoločnosti > Údaje a fakty

Údaje a fakty

Predaj elektriny koncovým zákazníkom (GWh) 2015 2014
Domácnosti 1 083 1 086
Firemní zákazníci 1 789 1 756
Spolu 2 872 2 842
Ekonomické údaje (tis. EUR) 2015 2014*
Predaj elektriny koncovým zákazníkom (GWh) 2 872 1 409
Výnosy celkom 390 210 193 312
Náklady celkom 380 335 187 374
Zisk pred zdanením 9 875 5 948
Zisk po zdanení 6 993 4 333
Majetok spolu 150 340 120 033
Vlastné imanie 77 554 74 894
Základné imanie 58 751 58 751

*Porovnateľnosť obchodných údajov za rok 2015 s rokom 2014 je značne limitovaná z dôvodu vyčlenenia divízie Obchod z materskej spoločnosti Východoslovenská energetika Holding a.s. do samostatnej spoločnosti – Východoslovenská energetika a.s. - k 1. júlu 2014.


Záznam o dosiahnutej úrovni Å¡tandardu kvality dodávanej elektriny a regulovaných činností súvisiacich s dodávkou elektriny za rok 2016
Záznam o dosiahnutej úrovni Å¡tandardu kvality dodávanej elektriny a regulovaných činností súvisiacich s dodávkou elektriny za rok 2015
 
Ďalšie informácie:
Podiel energetických zdrojov
podiel energetických zdrojov

Podiel primárnych energetických zdrojov na elektrine dodanej VSE v roku 2016
Elektrina dodaná v roku 2016 bola vyrobená z nasledujúcich primárnych zdrojov:

legenda 63,58 % Jadro
legenda 10,30 % Voda a obnoviteľné zdroje
legenda 12,92 % Uhlie
legenda 4,20 % Fotovoltické zdroje
legenda 1,82 % Zemný plyn
legenda 7,18 % Biomasa
podiel energetických zdrojov

Podiel primárnych energetických zdrojov na elektrine dodanej VSE v roku 2015
Elektrina dodaná v roku 2015 bola vyrobená z nasledujúcich primárnych zdrojov:

legenda 66,21 % Jadro
legenda 8,52 % Voda a obnoviteľné zdroje
legenda 12,26 % Uhlie
legenda 4,09 % Fotovoltaika
legenda 2,28 % Zemný plyn
legenda 6,64 % Biomasa
 
podiel energetických zdrojov

Podiel primárnych energetických zdrojov na elektrine dodanej VSE v roku 2014
Elektrina dodaná v roku 2014 bola vyrobená z nasledujúcich primárnych zdrojov:

legenda 61,39 % Jadro
legenda 23,36 % Voda a obnoviteľné zdroje
legenda 11,35 % Uhlie
legenda 2,65 % Zemný plyn
legenda 1,25 % Fotovoltaika
 
podiel energetických zdrojov

Podiel primárnych energetických zdrojov na elektrine dodanej VSE v roku 2013
Elektrina dodaná v roku 2013 bola vyrobená z nasledujúcich primárnych zdrojov:

legenda 62,08 % Jadro
legenda 23,10 % Voda a obnoviteľné zdroje
legenda 10,87 % Uhlie
legenda 1,49 % Zemný plyn
legenda 2,46 % Fotovoltaika
 
podiel energetických zdrojov

Podiel primárnych energetických zdrojov na elektrine dodanej VSE v roku 2012
Elektrina dodaná v roku 2012 bola vyrobená z nasledujúcich primárnych zdrojov:

legenda 66,10 % Jadro
legenda 19,36 % Voda a obnoviteľné zdroje
legenda 13,57 % Uhlie
legenda 0,96 % Zemný plyn a bioplyn
 
podiel energetických zdrojov

Podiel primárnych energetických zdrojov na elektrine dodanej VSE v roku 2011
Elektrina dodaná v roku 2011 bola vyrobená z nasledujúcich primárnych zdrojov:

legenda 66,11 % Jadro
legenda 19,36 % Voda
legenda 13,57 % Uhlie
legenda 0,96 % Plyn
 
podiel energetických zdrojov

Podiel primárnych energetických zdrojov na elektrine dodanej VSE v roku 2010
Elektrina dodaná v roku 2010 bola vyrobená z nasledujúcich primárnych zdrojov:

legenda 64,54 % Jadro
legenda 22,59 % Voda
legenda 12,00 % Uhlie
legenda 0,87 % Plyn

Späť