Profil spoločnosti

Východoslovenská energetika a.s. (VSE) je energetická spoločnosť, ktorá poskytuje komplexné služby spojené s odberom elektriny a plynu.

Predmetom činnosti VSE je nákup elektriny a plynu od výrobcov a jej predaj našim približne 500 000 zákazníkom – domácnostiam, firmám a organizáciám, veľkým a kľúčovým zákazníkom. Prostredníctvom Zmlúv o združenej dodávke energií zabezpečujeme zákazníkom komplexné služby v oblasti predaja elektriny, plynu a distribúcie elektriny. Vlastníkom akcií VSE je VSE Holding a.s. (100 %).

Od roku 2003 sme súčasťou európskej spoločnosti innogy, ktorá v súčasnosti dodáva spoľahlivé energie za férové ceny približne 16 miliónom odberateľom elektrickej energie a 7 miliónom zákazníkom odberajúcim plyn v 11 európskych krajinách. Okrem Slovenska pôsobí aj v Nemecku, Českej republike, Poľsku, Maďarsku, Belgicku, Holandsku, Slovinsku, Chorvátsku, Turecku a Veľkej Británii.

Viac informácii o innogy si môžete prečítať na web stránke www.innogy.com.

Poslaním našej spoločnosti je poskytovanie spoľahlivých a komplexných služieb, ktoré zodpovedajú požiadavkám zákazníkov. Hodnoty, ktoré chceme v našej spoločnosti napĺňať, sú: dôvera, spoľahlivosť, orientácia na zákazníka, výkon a vytváranie budúcnosti energetiky. Ako súčasť innogy prinášame našim zákazníkom okrem dodávky elektriny, plynu a súvisiacich služieb aj nové produkty a riešenia, ktoré im pomáhajú ušetriť financie, zvyšujú bezpečnosť ich majetku, zdravia a osobné pohodlie.

Identifikačné údaje:
Obchodné meno: Východoslovenská energetika a.s.
Sídlo: Mlynská 31, 042 91 Košice
IČO: 44 483 767
IČ DPH: SK 202 273 0457
 


Späť