Vratky z platieb za plyn pre zákazníkov RWE

(21.01.2016)

Vláda SR v júli 2015 oznámila zníženie cien plynu. Jeho súčasťou bolo aj spätné vyplácanie 6 % zo sumy, ktorú v roku 2015 domácnosť zaplatila za plyn. Tzv. vratky budú vyplácané domácnostiam tarifnej skupiny D1 až D3 formou poštovej poukážky. Nárok na vratky má každá domácnosť, bez ohľadu na to, kto je jej dodávateľom plynu.

Peniaze bude vyplácať Ministerstvo hospodárstva formou poštovej poukážky a bez nutnosti akejkoľvek aktivity zákazníka. Poštovú poukážku dostane každý zákazník Modrého plynu od RWE automaticky a uplatniť si ich bude môcť na akejkoľvek pobočke Slovenskej pošty.

Sumu vratky za plyn si nebude možné započítať do mesačnej faktúry za plyn ani nechať vyplatiť prevodom na účet.

Tarifná skupina Množstvo odobratého plynu odberateľom plynu [kWh] Výška štátneho príspevku
D1 0 – 2 110 10 €
D2 2 111 – 3 300 10 €
3 301 – 4 700 14 €
4 701 – 6 100 18 €
6 101 – 7 500 22 €
7 501 – 11 000 28 €
11 001 – 13 500 37 €
13 501 – 17 935 45 €
D3 17 936 – 20 000 55 €
20 001 – 25 000 65 €
25 001 – 31 000 80 €
31 001 – 40 000 100 €
40 001 – 52 000 125 €
52 001 – 68 575 165 €

Späť