> Aktuality > Staráme sa o vás už celé generácie

STARÁME SA O VÁS UŽ CELÉ GENERÁCIE

(07.10.2015)

Desaťročia sme sa snažili byť vo vašej domácnosti neviditeľní. Bolo dobre, ak ste na nás nemysleli, lebo to znamenalo, že dodávka elektriny funguje.

Dnes však chceme vášmu domovu dávať viac ako svetlo a teplo. Preto pre vás vytvárame nové produkty a služby, ktorými sa snažíme spríjemniť vám život.

Sme s vami, keď si čítate s vaÅ¡imi najmenšími a svietime vám na vÅ¡etky príbehy, ktoré spolu prežívate.

Pomáhame chrániÅ¥ vaÅ¡u domácnosÅ¥ a dbáme na to, aby ste sa v nej cítili čo najbezpečnejÅ¡ie. NaÅ¡e alarmy vám pomôžu odhaliÅ¥ zvýšenú koncentráciu nebezpečných plynov a zabrániÅ¥ neÅ¡Å¥astiu.

Neustále hľadáme možnosti, ako znížiÅ¥ vaše výdavky na chod domácnosti, aby ste mohli minúť viac, napríklad na zážitky s najbližšími. Až 25 % elektriny na ohrev vody vám dnes ušetria inteligentné ohrievače od VSE.

Staráme sa aj o vaÅ¡e pohodlie a ponúkame Vám rôzne možnosti kontaktu. Sme radi, ak nás navÅ¡tevujete osobne, ale ponúkame vám aj možnosÅ¥ vyrieÅ¡iÅ¥ vaÅ¡e požiadavky z pohodlia domova či už telefonicky alebo online, prostredníctvom služby Webcentrum.

Spolu s vami rastieme a snažíme sa zdokonaľovaÅ¥. Produkty a služby od VSE prinášajú do domovov našich zákazníkov pohodlie, úspory a bezpečnosÅ¥. Sú zároveň dostupné každej domácnosti a nezaÅ¥ažujú rodinný rozpočet.

Záleží nám na všetkých stránkach života našich zákazníkov. Preto podporujeme rôzne podujatia, ktoré sú pre vás zdrojom zábavy a zážitkov. Sme hrdým partnerom Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach, podjatia Biela Noc, projektu INTERGÁCIA a ďalších projektov a podujatí.

Prinášame energiu aj na vaÅ¡e cesty. Sme lídrom v oblasti e-mobility. Budovaním infraÅ¡truktúry nabíjacích staníc podporujeme ekologický spôsob dopravy a pre naÅ¡ich zákazníkov tak vytvárame podmienky na využívanie áut s elektrickým pohonom.

Vďaka vám už nie sme iba dodávateľom elektriny. Stali sme sa spoľahlivým partnerom, ktorý sa stará o vÅ¡etkých členov vaÅ¡ej rodiny po celé generácie.

Ďakujeme. obrázok logo Ďakujeme

Späť