VSE začína odosielať opravné faktúry

  • Prvé opravné faktúry pre firemných zákazníkov
  • Informácia pre domácnosti v marcovom odpočtovom cykle
  • Pozor na nekalé praktiky

 

Opravné faktúry

Tento týždeň sme začali s odosielaním opravných faktúr pre segment firemných zákazníkov s mesačným zúčtovaním.

1. Pre zákazníkov, ktorí majú mesačnú fakturáciu, platí:

  • Vyúčtovacia faktúra za január 2017 bola pôvodne vystavená podľa dnes už neplatných cien. Preto posielame opravnú faktúru.
  • Ak už zákazník uhradil januárovú platbu a teraz je výsledkom jeho opravnej faktúry preplatok, zákazníkovi ho vrátime v 14-dňovej lehote splatnosti.
  • Februárová vyúčtovacia faktúra už bude vystavená správne a bude tejto skupine zákazníkov doručená v najbližších dňoch.

 

2. Zákazníkom, ktorí majú nastavenú ročnú fakturáciu s mesačnými zálohami, sme vzniknuté rozdiely zohľadnili v novom nastavení záloh.

Ak majú firemní zákazníci s mesačným zúčtovaním v súvislosti s platbami akékoľvek otázky, môžu nás navštíviť v našich Zákazníckych centrách, zavolať nám alebo nám napísať.

 

Marcový odpočtový cyklus

Domácnosti z tzv. marcového odpočtového cyklu nie sú zmenami v cenách 2017 nijako dotknutí. Zálohy doteraz platili vo výške, ktorú mali predpísanú ešte v roku 2016. Ešte v tomto mesiaci im budú odoslané vyúčtovacie faktúry spolu s novým rozpisom záloh už podľa aktuálnych cien.

Spolu s vyúčtovacou faktúrou zašleme našim zákazníkom sprievodný list, v ktorom im zároveň zdôrazníme, že vyúčtovanie je správne a že koncová cena elektriny klesá v priemere o 2,35 % v porovnaní s rokom 2016. K poklesu koncovej ceny došlo predovšetkým vďaka zníženiu ceny za dodávku (časť ceny, ktorú ovplyvňuje VSE) a to až takmer o 10 %.

 

Nenechajte sa oklamať

Zákazníci z marcového odpočtového cyklu majú správne vyúčtovanie a nebudeme im zasielať opravné faktúry z dôvodu zmien v cenách 2017. Preto zákazníkov upozorňujeme, aby sa mali na pozore pred možnými nekalými praktikami niektorých predajcov.

Môžeme očakávať, že niektorí podomoví predajcovia budú zákazníkov zavádzať pod zámienkou správneho nastavenia cien.

Upozornenie sa týka aj zákazníkov z januárového a februárového odpočtového cyklu. Zákazníkov ubezpečujeme, že pripravujeme pre nich opravné faktúry a nové rozpisy záloh. Tieto dostanú poštou (nie osobne prostredníctvom predajcov) spolu so sprievodným listom, v ktorom im vysvetlíme ich konkrétnu situáciu. Listy spolu s opravnými faktúrami plánujeme odosielať už koncom marca.


 

Zákazníkov zároveň ubezpečujeme, že všetky doteraz uhradené platby budú započítané a budeme ich kompenzovať v zálohových platbách. Domácnosti nebudú musieť čakať na budúcoročné vyúčtovanie.


 

Bližšie informácie poskytne:
Východoslovenská energetika a.s.
Katarína Šulíková
špecialista Komunikácie
T +421 55 610 2376
M +421 918 248 568
sulikova_katarina@vseholding.sk


 

Tlačová správa na stiahnutie