Máte obľúbenú spoločnosť, pre ktorú by ste chceli pracovať? Uvažujete aj o VSE? Tak si to nenechajte len pre seba. Hlasujte za našu spoločnosť.

Hlasujte a rozhodnite o tom, kto sa stane NAJ atraktívnejším zamestnávateľom roka 2020. O váš hlas sa uchádzame aj my – VSE a s ňou celá Skupina VSE Holding. Súťaž, ktorú organizuje portál Profesia, potrvá do 31. decembra 2020. Hlasovať je možné z akéhokoľvek mobilného zariadenia. Stačí kliknúť na banner a potom na hlasovacie tablo, ktoré je pod profilom našej spoločnosti.

NAJ zamestnávateľ 2020 VSE

Spoločnosť sa stará o svojich zamestnancov a štandardom sú programy podporujúce work-life balance. Rovnako ako aj programy zamerané na zdravie a bezpečnosť zamestnancov, programy v oblasti diverzity, či programy podporujúce nástupy absolventov:

  • -   Vyváženosť osobného a pracovného života je cieľom programu Pre rodiny, ktorý zahŕňa opatrenia rodinnej politiky, flexibilný pracovný čas pre rodičov malých detí, ako aj prácu z domu. Program je pravidelne dopĺňaný o nové opatrenia.
  • -   Starostlivosť o zdravie a bezpečnosť zamestnancov je jednou z hlavných priorít. Aktuálne sa realizujú viaceré opatrenia zamerané na zníženie dopravnej nehodovosti a na propagáciu významu dodržiavania a presadzovania bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
  • -   Cieľom diverzitných programov je podporovať rovnosť príležitostí bez ohľadu na vek, pohlavie či národnosť. Tento fakt potvrdzuje aj skutočnosť, že z celkového počtu zamestnancov Skupiny je 25 % žien, pričom ženy tvoria ¼ manažmentu spoločnosti. Aspekty diverzity sa implementujú v oblasti výberu zamestnancov, v rozvojových programoch pre absolventov stredných a vysokých škôl, ako aj v štipendijnom programe pre vysokoškolákov.

V rámci motivačných programov realizuje Skupina VSE Holding pre svojich zamestnancov športové a spoločenské podujatia, dáva príspevky na pobyt v letných táboroch pre deti zamestnancov, poskytuje rekondičné pobyty na zotavenie. Podporuje aj angažovanosť zamestnancov a stará sa o rozvoj regiónu, v ktorom žijú. Manažment ľudských zdrojov a podpora komunity sú totiž najdôležitejšie oblasti, v ktorých sa uplatňuje zodpovedné podnikanie. Hlasujte za VSE. Vyberte si našu spoločnosť a podporte naše aktivity. Každý hlas nás bude motivovať pri vytváraní ďalších programov pre zamestnancov či uchádzačov o zamestnanie. Ďakujeme.