> Aktuality > Bojnice centrom eMobility

Na jeden deň boli Bojnice centrom eMobility

(19.09.2015)

Bojnice sa v sobotu 19. septembra 2015 stali na jeden deň elektromobilitným hlavným mestom Slovenska. V priekope Zámku Bojnice mohli počas celého dňa vidieÅ¥ návÅ¡tevníci mesta väčšinu modelov elektrických vozidiel, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu. Z celkového počtu vyÅ¡e 40 áut lákali najviac pozornosti luxusné autá Tesla Model S, ale aj superÅ¡portiak Fisker Karma, eBajky alebo cenovo dostupnejÅ¡ie modely ako Kia Soul EV, VW Golf alebo Audi A3 eTron. Raritou bol takmer storočný veterán Detroit Electric.

Prehliadka vozidiel vyvrcholila ekoParádou â€“ pokusom o prekonanie rekordu * v počte elektrických vozidiel zoradených do jednej kolóny. „Tá vyrazila z Bojníc, preÅ¡la do Prievidze, kde pozdravila účastníkov tamojÅ¡ieho Baníckeho jarmoku a vrátila sa do Bojníc,“ spresnil Stanislav Kurek z Tesla Club Slovensko. Celý deň mali účastníci eZRAZu ako aj odborná a Å¡iroká verejnosÅ¥ k dispozícii 3 workshopy venované problematike inteligentného nabíjania, cestovaniu elektroautami ako aj starostlivosti o batérie.

Ďalší bod na mape eMobility

NavyÅ¡e, od 19. septembra môžu v Bojniciach majitelia elektromobilov dobíjaÅ¥ svoje vozidlá vždy, keď zavítajú do tohto mesta. Bojnice sú totiž ďalším bodom na zapĺňajúcej sa mape nabíjacích bodov na území Slovenska. Nabíjacia stanica od Východoslovenskej energetiky a.s. (VSE) sa nachádza pred Hotelom pod Zámkom na Hurbanovom nám. 2 v Bojniciach a je zadarmo k dispozícii vÅ¡etkým elektromobilistom v okolí.

Stanicu uviedli do prevádzky hneď po podpise Memoranda o spolupráci pri rozvoji elektromobility medzi Mestom Bojnice, VSE a združením SEVA â€“ Slovenská asociácia pre elektromobilitu, ktorá spája firmy a aktívne inÅ¡titúcie pri rozvoji eMobility na Slovensku.

Synergie

„Iniciatívu v Bojniciach vnímame ako prelomový bod. Ide o jedno z prvých miest, kde sa podarilo spojiÅ¥ úsilie súkromného sektora a samosprávy,“ hodnotí otvorenie nabíjacej stanice v mene Skupiny VSE Holding jej generálny riaditeľ Thomas Hejcman. Nabíjačka v Bojniciach koreÅ¡ponduje s ambíciou mesta podporiÅ¥ formy dopravy, ktoré odľahčia životnému prostrediu predovÅ¡etkým v mestách. „Aj preto sme sa rozhodli podpísaÅ¥ Memorandum o podpore elektromobility s naÅ¡imi partnermi z VSE,“ konÅ¡tatuje primátor Bojníc FrantiÅ¡ek Tám.

„Zriadenie nabíjacej stanice vnímame ako krok vpred v rozvoji naÅ¡ich služieb poskytovaných pre verejnosÅ¥,“ povedala riaditeľka Hotela pod Zámkom Monika Valková. Hotel tak pribudne na národnú mapu nabíjacej infraÅ¡truktúry www.kdenabijat.sk, ktorá už druhý rok pomáha elektromobilistom na Slovensku nachádzaÅ¥ nabíjacie stanice od rôznych operátorov. Nabíjačka v Bojniciach bude ako ďalÅ¡iu pridanú hodnotu ponúkaÅ¥ nabíjanie zadarmo.

Je elektromobilita len módny trend?

Už v piatok popoludní sa problematike eMobility venovalo niekoľko desiatok odborníkov z automobiliek, finančných inÅ¡titúcií, energetických firem a samospráv. „Je čas, aby sa začali realizovaÅ¥ opatrenia z Stratégie rozvoja elektromobility v SR. Na Å¥ahu je preto Å¡tátna správa a samosprávy,“ povedal počas ďalÅ¡ieho zo série podujatí Trend business Afternoon riaditeľ SEVA Peter Badík na margo stratégie, ktorú nedávno prijala Vláda SR.

* počet vozidiel bude známy až po ukončení pokusu cca o 15:00. Doterajší rekord držia Vysoké Tatry, kde sa počas prvého eZRAZu podarilo utvoriÅ¥ kolónu z 38 vozidiel.

Fotogaléria:
 

Späť