Hlasujte v ankete za VSE

(09.12.2015)

Máte obľúbenú spoločnosť, pre ktorú by ste chceli pracovať? Uvažujete aj o VSE? Tak si to nenechajte len pre seba.

obrázok banner hlasujte

Hlasujte a rozhodnite o tom, kto sa stane NAJ zamestnávateľom roka 2015. O váš hlas sa uchádzame aj my – VSE a s ňou celá Skupina VSE Holding. Súťaž, ktorú organizuje portál Profesia, potrvá do 18. decembra 2015.

Skupina VSE Holding zamestnáva viac ako 1500 zamestnancov a je jedným z najväčších zamestnávateľov na Slovensku. Stará sa o svojich zamestnancov a programy podporujúce work-life balance sú štandardom. Rovnako ako aj programy zamerané na zdravie a bezpečnosť zamestnancov, programy v oblasti diverzity či programy podporujúce nástupy absolventov:

  • Vyváženosť osobného a pracovného života je cieľom programu Pre rodiny, ktorý zahŕňa opatrenia rodinnej politiky, flexibilný pracovný čas pre rodičov malých detí, ako aj prácu z domu. Program je pravidelne dopĺňaný o nové opatrenia.
  • Starostlivosť o zdravie a bezpečnosť zamestnancov je jednou z hlavných priorít. Aktuálne sa realizujú viaceré opatrenia zamerané na zníženie dopravnej nehodovosti a na propagáciu významu dodržiavania a presadzovania bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
  • Cieľom diverzitných programov je podporovať rovnosť príležitostí pre rôzne vekové kategórie, pre obe pohlavia a pre rôzne národnosti. Tento fakt potvrdzuje aj skutočnosť, že z celkového počtu zamestnancov Skupiny bolo 25 % žien, pričom ženy tvoria ¼ manažmentu spoločnosti. Aspekty diverzity sa implementujú v oblasti výberu zamestnancov, v rozvojových programoch pre absolventov stredných a vysokých škôl, ako aj v štipendijnom programe pre vysokoškolákov.

V rámci motivačných programov Skupina pre svojich zamestnancov realizuje športové a spoločenské podujatia, dáva príspevky na pobyt v letných táboroch pre deti zamestnancov, poskytuje rekondičné pobyty na zotavenie. Podporuje aj angažovanosť zamestnancov a stará sa o rozvoj regiónu, v ktorom žijú. Manažment ľudských zdrojov a podpora komunity sú totiž najdôležitejšie oblasti, v ktorých sa uplatňuje zodpovedné podnikanie.

Hlasujte za VSE. Vyberte si našu spoločnosť a podporte naše aktivity. Každý hlas nás bude motivovať pri vytváraní ďalších programov pre zamestnancov či uchádzačov o zamestnanie. Ďakujeme.

Späť