Vážení zákazníci,

chceme vás uistiť, že dodávka elektriny do vašej domácnosti pokračuje bez prerušenia aj po ukončení činnosti dodávateľa elektriny SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.

Z vašej strany nie sú potrebné žiadne úkony. Dodávku elektriny do vašich odberných miest na východoslovenskom distribučnom území zabezpečuje automaticky od 9.10.2021 naša spoločnosť Východoslovenská energetika a.s. ako dodávateľ poslednej inštancie. Nie je potrebné navštíviť Zákaznícke centrum VSE, ani telefonovať na našu Zákaznícku linku.

Často kladené otázky

Potrebujem uzatvoriť s VSE novú zmluvu o dodávke elektriny?

Novú zmluvu nepotrebujete uzatvárať. Od 9. 10. 2021 pre Vás zabezpečuje distribúciu elektriny naša spoločnosť Východoslovenská energetika a.s. (VSE) ako dodávateľ poslednej inštancie (DPI).
Plynulú dodávku elektriny máte garantovanú bez potreby podpisu akejkoľvek ďalšej zmluvy.
Počas tohto obdobia môžete uzatvoriť zmluvu s novým dodávateľom podľa vlastného výberu. Ak si nového dodávateľa nevyberiete, zostávate automaticky zákazníkom VSE.

Koľko a akým spôsobom mám platiť za elektrinu?

V týchto dňoch rozosielame zákazníkom uvítacie listy s rozpismi preddavkových platieb a informáciami o spôsoboch úhrady. Preddavkové platby sú vypočítané podľa nášho štandardného Cenníka elektriny pre domácnosti. Tento cenník je uverejnený na našej web stránke www.vse.sk.
Platby môžu zákazníci uhradiť bankovým prevodom alebo priloženými poštovými poukazmi.

Mám za október zaplatiť preddavkovú platbu SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.?

Naša spoločnosť, žiaľ, nemá k dispozícii údaje týkajúce sa nastavenia Vašich platieb u dodávateľa SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. Odporúčame Vám preto osloviť priamo spoločnosť SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. formou e-mailu, keďže podľa našich informácií v súčasnosti využíva na komunikáciu e-mailovú adresu.

Komu môžem nahlásiť odpočet elektromera?

Postup a údaje týkajúce sa odpočtu spotreby elektriny Vám poskytne distribučná spoločnosť Východoslovenská distribučná, a.s. Pre viac informácií k odpočtu spotreby elektriny navštívte, prosím, web stránku distribútora www.vsds.sk.

Odoberal som od SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. aj plyn, kto bude odteraz mojím dodávateľom?

Po ukončení činnosti SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., zabezpečuje dodávku plynu do Vašich odberných miest od 8. októbra 2021 zo zákona spoločnosť Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (SPP) ako dodávateľ poslednej inštancie (DPI). Tento proces prebieha automaticky, preto z Vašej strany nie sú potrebné žiadne úkony. Bližšie informácie nájdete na web stránke spoločnosti SPP www.spp.sk.

Ako mám postupovať, ak si chcem zmeniť výšku preddavkovej platby?

Rozpis preddavkových platieb, ktorý sme zákazníkom poslali, je platný počas celého trvania dodávky poslednej inštancie a je možné ho zmeniť po ukončení tohto obdobia, t. j. po 8. 1. 2022.

Prečo je prvá preddavková platba vyššia?

Pre zákazníkov, ktorých sme prevzali ako dodávateľ poslednej inštancie po ukončení činnosti Slovakia Energy, zabezpečujeme dodávku elektriny od októbra. Preto je v novembri potrebné uhradiť preddavkovú platbu za október aj november.

Kedy dostanem konečnú faktúru od Slovakia Energy, s.r.o.?

Vyúčtovanie Vašej spotreby elektriny do 8. 10. 2021 vrátane, je povinná zaslať zákazníkom spoločnosť Slovakia Energy, s.r.o. najneskôr do konca novembra. Súčasťou tejto faktúry bude výsledok vyúčtovania a zároveň informácia o jeho vyrovnaní:

- v prípade preplatku, spôsob a termín vrátenia preplatku;

- v prípade nedoplatku, informácia dokedy a ako je potrebné ho z Vašej strany uhradiť.

Viac informácií nájdete v usmernení pre odoberateľov DPI.

 

 

Ako mám postupovať pri reklamácii konečnej faktúry?

Naša spoločnosť nie je oprávnená riešiť reklamácie týkajúce sa výšky vyúčtovanej spotreby elektriny. Smerujte ich preto, prosím, priamo na spoločnosť Slovakia Energy. Reklamáciu je možné podať aj prostredníctvom jednoduchého formulára na web stránke spoločnosti Slovakia Energy.

Aké mám ako zákazník možnosti pri ďalšom výbere dodávateľa elektriny?

a) Ak chcete ostať naším zákazníkom, nemusíte robiť nič. Po skončení dodávky poslednej inštancie automaticky ostávate naším zákazníkom. Ak máte predsa len záujem s nami podpísať zmluvu, sme Vám k dispozícii. Ako sme však uviedli, prechod k nám prebehne automaticky a zmluvu nie je nutné podpisovať.


b) Máte možnosť uzatvoriť zmluvu s iným dodávateľom podľa Vášho výberu. V prípade, ak počas obdobia dodávky poslednej inštancie od 9. 10. 2021 do 8. 1. 2022 uzatvoríte zmluvu s iným dodávateľom, na dodávku elektriny do Vášho odberného miesta bude uplatnená cena podľa Cenníka pre dodávku elektriny dodávateľom poslednej inštancie, ktorý nájdete na našej web stránke www.vse.sk. Táto cena je vyššia ako cena podľa nášho štandardného Cenníka elektriny pre domácnosti.