Helpdesk

Všetky žiadosti, ktoré potrebujete riešiť s našou spoločnosťou alebo s innogy Slovensko, môžete dnes zadávať z pohodlia vašej kancelárie pomocou aplikácie Online žiadosti v službe Webcentrum. Pri zadaní žiadosti online budete vždy informovaní o stave riešenia a naši manažéri starostlivosti o kľúčových zákazníkov budú okamžite informovaní o Vašej požiadavke. Vyriešite ju tak efektívne a hlavne rýchlejšie.

 • Prihlásenie nového odberného miesta
 • Odhlásenie â€“ ukončenie odberu
 • Zmena odberateľa â€“ prepis
 • Zmena sadzby/produktu
 • Zmena objednanej distribučnej kapacity
 • Skúšobná prevádzka
 • RekonÅ¡trukcia odberného miesta/prekládka merania
 • Zmena zmluvných podmienok â€“ obchodné dáta
 • Zmena záloh
 • Podanie reklamácie/sÅ¥ažnosti
 • Požiadavka â€“ fakturácia
 • Požiadavka – distribútor plynu
 • a iné.

Aplikácia Online žiadosti sa nachádza vo Webcentre v časti Žiadosti.

Späť