Dokumenty a tlačivá

 

Žiadosť o pripojenie zariadenia do distribučnej sústavy – pre pripojenie firmy, organizácie:

 • nový trvalý odber
 • zmena MRK
 • krátkodobý odber
 • vlastná spotreba zdroja
 • dočasný odber
 • zmena počtu fáz
 • zmena merania (prekládka, zmena typu)
 • vyjadrenie k rekonštrukcii existujúceho zariadenia
 • zriadenie náhradného zdroja elektriny
 
 

Všeobecná žiadosť o:

 • ukončenie odberu
 • zmena odberateľa
 • preskúšanie meradla
 • zmena zmluvných podmienok
 • zmena sadzby/produktu bez zvýšenia el.príkonu

Mandát na inkaso v SEPA už aj v elektrnickej podobe Objednávka dojednanej rezervovanej kapacity pre distribúciu

Späť