Kontakty pre odberateľov s ročnou spotrebou do 1 GWh

Mgr.Jozef Bujňák
T +421 55 610-2310
bujnak_jozef@vseas.sk

 
Kontakty pre odberateľov s ročnou spotrebou od 1 – 15 GWh

Bratislavský/Trnavský/Nitrianský kraj
Ing. Jozef Polakovič
M +421 907 852 216
polakovic_jozef@vseas.sk

Žilinský/Trenčiansky/Banskobystrický kraj
Ing. Marián Obžera
M +421 915 396 006
obzera_marian@vseas.sk

Prešov/Sabinov/Bardejov/Svidník/Košice
Ing. Karel Kupec
M +421 908 922 913
kupec_karel@vseas.sk

Poprad/SNV/Kežmarok/Levoča/Stará Ľubovňa/Gelnica/Rožňava/Revúca
Bc. Jozef Pristáš
M +421 905 288 975
pristas_jozef@vseas.sk

Prešovský kraj
Ing. Ladislav Plichta
M +421 905 288 943
plichta_ladislav@vseas.sk

Kontakty pre odberateľov s ročnou spotrebou nad 15 GWh

Západné a stredného Slovensko
Ing. PhD. Miroslav Gecik
M +421 905 979 704
gecik_miroslav@vseas.sk


Západné a stredného Slovensko
Ing. Róbert Juščík
T +421 55 610-7182
M +421 917 466 202
juscik_robert@vseas.sk

Východné Slovensko
Ing. Radovan Gajdošík
T +421 55 610-2173
M +421 905 203 034
gajdosik_radovan@vseas.sk

Východné Slovensko
Ing. Miroslav Knut
T +421 55 610-2227
M +421 905 662 514
knut_miroslav@vseas.sk

 
Kontakty pre odberateľov z verejnej správy

Ing. Maroš Čekan
M +421 907 993 781
cekan_maros@vseas.sk

 
Individuálna cenová ponuka


V prípade záujmu o vypracovanie cenovej ponuky, prosíme, zadajte údaje týkajúce sa vašich odberných miest do formulára, ktorý nám následne zašlite e-mailom na adresu podpora@vse.sk. Po vypracovaní individuálnej cenovej ponuky pre vašu spoločnosť sa s vami skontaktuje náš predajca.

Napíšte nám

Bankové účty spoločnosti VSE a.s.:

Názov účtu: Východoslovenská energetika a.s.
Banka: Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky
Číslo účtu: 20 06 14 01 18
Kód banky: 8130
IBAN: SK48 8130 0000 0020 0614 0118
BIC: CITI SK BA
   
Názov účtu: Východoslovenská energetika a.s.
Banka: ING Bank N.V. pobočka zahraničnej banky
Číslo účtu: 90 00 04 04 09
Kód banky: 7300
IBAN: SK30 7300 0000 0090 0004 0409
BIC: INGB SK BX
   
Názov účtu: Východoslovenská energetika a.s.
Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu: 15 83 52 91 53
Kód banky: 0200
IBAN: SK25 0200 0000 0015 8352 9153
BIC: SUBASKBX