Rýchle odkazy na dôležité informácie

Kontakty pre odberateľov s ročnou spotrebou do 1 GWh

Mgr.Jozef Bujňák
T +421 55 610-2310
bujnak_jozef@vseas.sk

 
Kontakty pre odberateľov s ročnou spotrebou od 1 – 15 GWh

Bratislavský/Trnavský/Nitrianský kraj
Ing. Miroslav Gecik PhD.
​M +421 905 979 704
gecik_miroslav@vseas.sk

Žilinský/Trenčiansky/Banskobystrický kraj
Ing. Marián Obžera
M +421 915 396 006
obzera_marian@vseas.sk

Prešov/Sabinov/Bardejov/Svidník/Košice
Ing. Karel Kupec
M +421 908 922 913
kupec_karel@vseas.sk

Poprad/SNV/Kežmarok/Levoča/Stará Ľubovňa/Gelnica/Rožňava/Revúca
Bc. Jozef Pristáš
M +421 905 288 975
pristas_jozef@vseas.sk

Prešovský kraj
Ing. Ladislav Plichta
M +421 905 288 943
plichta_ladislav@vseas.sk

Kontakty pre odberateľov s ročnou spotrebou nad 15 GWh

Západné a stredného Slovensko
Ing. Miroslav Gecik PhD.
M +421 905 979 704
gecik_miroslav@vseas.sk

 

Západné a stredného Slovensko
Ing. Róbert Juščík
T +421 55 610-7182
M +421 917 466 202
juscik_robert@vseas.sk

Východné Slovensko
Ing. Radovan Gajdošík
T +421 55 610-2173
M +421 905 203 034
gajdosik_radovan@vseas.sk

Východné Slovensko
Ing. Miroslav Knut
T +421 55 610-2227
M +421 905 662 514
knut_miroslav@vseas.sk

 
Kontakt ohľadom energetických riešení

V prípade záujmu o naše Energetické riešenia kontakujte nás na energeticke_riesenia@innogy.sk

 

 

Individuálna obsluha

 

 

Väčším zákazníkom poskytujeme osobitnú starostlivosť prostredníctvom našich energetických poradcov. Efektívne a komplexne riešia vaše požiadavky spojené s dodávkou a využívaním energie. V prípade záujmu stretnutia prebiehajú v sídle vašej spoločnosti, vďaka čomu šetríte svoj čas aj náklady.

 

Mgr. Jozef
Bujňák

Jozef Bujnak

bujnak_jozef@vseas.sk
Starostlivosť pre malých a stredne veľkých zákazníkov

 

Ing. Daniel
Ivančák

Daniel Ivančák

ivancak_daniel@vseas.sk
Starostlivosť pre veľkých zákazníkov

 

Ing. Michaela
Bliščáková

Michaela Bliščáková

bliscakova_michaela@vseas.sk
Podporné služby

 

Ing. Michal
Adámek

Jozef Bujnak

adamek_michal@vseas.sk
Energetické riešenia

 

Napíšte nám

Všetko čo potrebujete

obrázok Dokumenty a tlačivá

Všetky dokumenty, formuláre a žiadosti na jednom mieste.

obrázok Faktury

Je plnohodnotným daňovým dokladom v elektronickej podobe.

Dôležité informácie

obrázok Dodávateľ poslednej inštancie

Dôležité informácie, ktoré potrebujete vedieť v prípade, že váš pôvodný dodávateľ elektriny stratí spôsobilosť na dodávku.

obrázok Štandardy kvality

Poučenie odberateľa elektriny o štandardoch kvality VSE.

obrázok Výmena určeného meradla

Dôvody výmeny určeného meradla vyplývajú z predpisov príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy a z platných právnych predpisov.

obrázok Prerušenie distribúcie alebo dodávky elektriny

Informácie o prípadoch, kedy môže distribútor elektriny obmedziť alebo úplne prerušiť dodávku elektriny na vašom odbernom mieste.

obrázok Urovnávanie sporov

Miesto, spôsob a lehoty na uplatňovanie dostupných prostriedkov na urovnávanie sporov sa spravujú platnými právnymi predpismi.

Bankové účty spoločnosti VSE a.s.:

Názov účtu: Východoslovenská energetika a.s.
Banka: Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky
Číslo účtu: 20 06 14 01 18
Kód banky: 8130
IBAN: SK48 8130 0000 0020 0614 0118
BIC: CITI SK BA
   
Názov účtu: Východoslovenská energetika a.s.
Banka: ING Bank N.V. pobočka zahraničnej banky
Číslo účtu: 90 00 04 04 09
Kód banky: 7300
IBAN: SK30 7300 0000 0090 0004 0409
BIC: INGB SK BX
   
Názov účtu: Východoslovenská energetika a.s.
Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu: 15 83 52 91 53
Kód banky: 0200
IBAN: SK25 0200 0000 0015 8352 9153
BIC: SUBASKBX