Väčším zákazníkom poskytujeme osobitnú starostlivosť prostredníctvom našich energetických poradcov. Efektívne a komplexne riešia vaše požiadavky spojené s dodávkou a využívaním energie. V prípade záujmu stretnutia prebiehajú v sídle vašej spoločnosti, vďaka čomu šetríte svoj čas aj náklady.

 

Mgr. Jozef Bujňák

 

Jozef Bujňák

 

bujnak_jozef@vseas.sk
Starostlivosť pre malých a stredne veľkých zákazníkov

 

Ing. Daniel Ivančák

 

Daniel Ivančák

 

ivancak_daniel@vseas.sk
Starostlivosť pre veľkých zákazníkov

 

Ing. Gabriela Karnižová

 

Gabriela Karnižová

 

karnizova_gabriela@vseas.sk
Starostlivosť o zákazníkov verejnej správy

 

 

Všetko čo potrebujete

obrázok Dokumenty a tlačivá

Všetky dokumenty, formuláre a žiadosti na jednom mieste.

obrázok Faktury

Je plnohodnotným daňovým dokladom v elektronickej podobe.

Dôležité informácie

obrázok Dodávateľ poslednej inštancie

Dôležité informácie, ktoré potrebujete vedieť v prípade, že váš pôvodný dodávateľ elektriny stratí spôsobilosť na dodávku.

obrázok Štandardy kvality

Poučenie odberateľa elektriny o štandardoch kvality VSE.

obrázok Výmena určeného meradla

Dôvody výmeny určeného meradla vyplývajú z predpisov príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy a z platných právnych predpisov.

obrázok Prerušenie distribúcie alebo dodávky elektriny

Informácie o prípadoch, kedy môže distribútor elektriny obmedziť alebo úplne prerušiť dodávku elektriny na vašom odbernom mieste.

obrázok Urovnávanie sporov

Miesto, spôsob a lehoty na uplatňovanie dostupných prostriedkov na urovnávanie sporov sa spravujú platnými právnymi predpismi.