Elektrina

VSE a.s. je stabilným a spoľahlivým dodávateľom elektriny pre stovky veľkých spoločností, ktoré oceňujú naše dlhoročné skúsenosti v energetike. Naši manažéri starostlivosti o kľúčových zákazníkov sú stále pripravení poskytnúť vám potrebné informácie a podporu pri riešení vašich požiadaviek.

Pre veľkých zákazníkov nemáme stanovený pevný cenník. Zohľadňujeme vaše individuálne požiadavky a komplexné potreby. Prinášame čo najvýhodnejšiu ponuku.

Chcete sa s nami o produktoch a cenách porozprávať osobne?

Kontaktujte našich kľúčových manažérov, ktorí vám poskytnú osobitnú starostlivosť.

Tarify a sadzby

 

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví v rozhodnutí č. 0194/2018/E a č. 0275/2018/E zverejnil pre rok 2018 výšku nasledujúcich taríf:
  • Tarifa za systémové služby: 6,8919 €/MWh
  • Tarifa za prevádzkovanie systému: 26,9880 €/MWh
 
Ceny sú uvedené bez DPH.

 

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví v rozhodnutí č. 0209/2017/E zverejnil pre rok 2017 výšku nasledujúcich taríf:
 
  • Tarifa za systémové služby = 7,0491 €/MWh
  • Tarifa za prevádzkovanie systému = 26,2030 €/MWh
  • Výška odvodu do Národného jadrového fondu: 3,21 €/MWh
  • Sadzba spotrebnej dane z elektriny: 1,32 €/MWh
  • Základná sadzba dane z pridanej hodnoty: 20 %
 
Ceny sú uvedené bez DPH.

 
 
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví v rozhodnutí č. 0099/2016/E zverejnil pre rok 2016 výšku nasledujúcich taríf:
  • Tarifa za systémové služby: 7,05 €/MWh
  • Tarifa za prevádzkovanie systému: 22,90 €/MWh
 
Ceny sú uvedené bez DPH.
 

 

Regulované ceny a sadzby