Peňažný poštový poukaz na účet

V prípade úhrady platieb za elektrinu prostredníctvom poštových peňažných poukazov vám budeme vyplnené šeky pravidelne zasielať spolu s periodickou faktúrou za ročnú spotrebu elektriny. Šeky si môžete vyžiadať aj telefonicky na našej Zákazníckej linke 0850 123 333.

Späť