Zmena výšky záloh (preddavkových platieb)

 

Ku zmene výšky preddavkových platieb (záloh) dochádza po fakturácii automaticky na základe výšky vašej predchádzajúcej spotreby, resp. podľa predpokladanej spotreby pri novom odbere alebo pri zmene cien za elektrinu.

O zmenu môžete požiadať:

Na uskutočnenie zmeny nám nahláste aktuálny stav elektromera (ideálne fotografia meradla s aktuálnym stavom) .

 

Späť