Zmena banky alebo spôsobu platby

 

Je dôležité, aby ste pri zmene banky, čísla bankového účtu alebo pri zrušení bankového účtu nahlásili túto zmenu našej spoločnosti.

O zmenu môžete požiadať:

Zmenu bankového spojenia môžete uskutočniť aj prostredníctvom WEBCENTRA

 
 
Zmena spôsobu platby na bankový prevod (prevodný príkaz)

Na zmenu požadujeme predložiť:

  • číslo vášho bankového spojenia.
 

Na úhradu platieb je potrebné zadať vo vašej banke nasledujúce údaje:

  • variabilný symbol (desaťmiestne číslo začínajúce číslom 22; nájdete ho na vašej faktúre vpravo hore),
  • číslo bankového účtu našej spoločnosti (uvedené na faktúre),
  • sumu na úhradu.
 

V prípade trvalého príkazu je potrebné nahlásiť každú zmenu výšky preddavkových platieb vašej banke.

 
 
Zmena spôsobu platby na poštový peňažný poukaz

Zmenu môžete uskutočniť prostredníctvom ktoréhokoľvek z uvedených kontaktov.

 

Späť