Ukončenie odberu

 

Ukončenie odberu je možné ku ktorémukoľvek dňu v mesiaci, za predpokladu, že plánované ukončenie odberu oznámi odberateľ elektriny najneskôr 20 dní vopred.

O ukončenie odberu môžete požiadať:

  • osobne na ktoromkoľvek Zákazníckom centre
  • písomne na adrese: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
  • elektronicky na info@vse.sk
 
 
Pri ukončení odberu osobne alebo písomne nám, prosíme, predložte:
  • vyplnenú a podpísanú Žiadosť o ukončenie odberu s uvedením:
    • výrobného čísla a stavu meradla (ideálne fotografia meradla s aktuálnym stavom);
    • spôsobu ukončenia odberu – závisí od toho, či na danom odbernom mieste bude pokračovať v odbere elektriny iný zákazník (prepis) alebo dôjde k demontáži meradla;
    • adresy pre zaslanie faktúry ukončeného odberu.
 

Späť