Formuláre žiadostí VSE

Žiadosť o prepisŽiadosť o ukončenie odberu- jej súčasťou je aj žiadosť o úradné preskúšanie určeného meradla - metrológia Všeobecná žiadosť- pomocou tlačiva všeobecná žiadosť vyriešite ďalšie svoje žiadosti, napríklad o zmenu zmluvných podmienok, zmenu sadzby, produktu a pod.


Formuláre žiadostí VSD

Žiadosť o pripojenie do distribučnej sústavy – pre pripojenie firmy, organizáciePomocou tlačiva môžete požiadať aj o:

 • nový trvalý odber
 • zmena počtu fáz
 • zmena maximálnej rezervovanej kapacity (MRK) pripojenia existujúceho odberného miesta
 • krátkodobý odber
 • vlastná spotreba zdroja
 • dočasný odber
 • zmena merania (prekládka, zmena typu)
 • hromadná zmena MRK pripojenia existujúcich odberných miest (napr. v bytovom dome)
 • existujúca stavba (napr. po demontáži elektromera, po neoprávnenom odbere a pod.)
 • rekonštrukcia existujúceho elektroenergetického zariadenia (nn prípojky, odberného elektrického zariadenia, resp. prekládky merania)
 • zriadenie náhradného zdroja elektriny

Ďalšie formuláre a tlačivá žiadostí VSD, ktoré si môžete stiahnuť priamo na stránke VSDS.sk:

 
 • Žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii
 • Žiadosť o ukončenie zmluvy / o zmenu zmluvných údajov vlastníka
 • Žiadosť o demontáž meradla
 • Súhlas k užívaniu časti energetického zariadenia
 • Žiadosť o schválenie skúšobnej prevádzky
 • Hlásenie o namontovaní premeraní kompenzačného kondenzátora
 • Miestny prevádzkový predpis pre transformačnú stanicu
 • Plnomocenstvo pre fyzické osoby
 • Plnomocenstvo pre právnické osoby

 

Späť