obrázok Spôsoby platby

Všetky informácie potrebné pre správny výber spôsobu platby.    

Dokumenty a tlačivá

obrázok Cenník elektriny

Všetky cenníky elektriny a služieb od VSE.

obrázok Formuláre a žiadosti

Dokumenty a tlačivá, žiadosti o prepis, zmenu dodávateľa alebo reklamačný formulár na stiahnutie.

obrázok Obchodné podmienky

Obchodné podmienky pre zmluvu o dodávke, rozhodnutia ÚRSO a kompletné podmienky aktuálnych programov pre zákazníkov.

obrázok Právo a legislatíva

Dokumenty týkajúce sa legislatívy, ochrany spotrebiteľa a ďalšie dôležité informácie na stiahnutie.

Nahlasovanie zmien

obrázok Novy odber elektrina

Proces pripojenia nového odberu do distribučnej siete elektriny.

obrázok Formálne a administratívne zmeny

Čo sa rozumie pod formálnou alebo administratívnou zmenou?

obrázok Zmena výšky záloh

Informácie týkajúce sa zmeny výšky záloh a ďalšie pokyny pre požiadanie o zmenu záloh.

obrázok Zmena banky alebo spôsobu platby

Je dôležité, aby ste pri zmene banky, čísla bankového účtu alebo pri zrušení bankového účtu nahlásili túto zmenu našej spoločnosti.

obrázok Zmena MRK

Všetky potrebné informácie týkajúce sa zmeny maximálnej rezervovanej kapacity.

obrázok Zmena RK

Všetky potrebné informácie týkajúce sa zmeny rezervovanej kapacity.

obrázok Zmena produktu

Zmena produktu je možná na požiadanie kedykoľvek pri splnení určitých podmienok.

obrázok Ukončenie odberu

Ukončenie odberu je možné ku ktorémukoľvek dňu v mesiaci.

obrázok Úradné preskúšanie meradla

Ak máte pochybnosti o správnosti chodu vášho meradla, môžete nás požiadať o úradné preskúšanie meradla.

Dôležité informácie

obrázok Dodávateľ poslednej inštancie

Dôležité informácie, ktoré potrebujete vedieť v prípade, že váš pôvodný dodávateľ elektriny stratí spôsobilosť na dodávku.

obrázok Štandardy kvality

Poučenie odberateľa elektriny o štandardoch kvality VSE.

obrázok Výmena určeného meradla

Dôvody výmeny určeného meradla vyplývajú z predpisov príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy a z platných právnych predpisov.

obrázok Prerušenie distribúcie alebo dodávky elektriny

Informácie o prípadoch, kedy môže distribútor elektriny obmedziť alebo úplne prerušiť dodávku elektriny na vašom odbernom mieste.

obrázok Urovnávanie sporov

Miesto, spôsob a lehoty na uplatňovanie dostupných prostriedkov na urovnávanie sporov sa spravujú platnými právnymi predpismi.