Práca so stlačeným vzduchom

 

Stlačený vzduch je všestranne použiteľný spôsob prenosu energie, ktorý sa využíva takmer vo všetkých druhoch priemyslu. Výroba stlačeného plynu je však náročná z pohľadu vynaložených nákladov. Spôsobujú to mechanické a tepelné straty na kompresore a rozvodoch zariadenia. Preto treba zvážiť, kde je stlačený vzduch nevyhnutný na pohon zariadení a kde ho môžeme nahradiť iným zdrojom. Prenosné zariadenia sa najčastejšie používajú pri menších aplikáciách, pri ktorých je nevyhnutná mobilita týchto zariadení. Pri väčších prevádzkach sa používajú centrálne zásobníky, z ktorých sa vzduch distribuuje rozvodmi.

 
Ako funguje systém stlačeného vzduchu

Kompresor nasáva vzduch a stláča ho na požadovanú úroveň tlaku do zásobníka stlačeného vzduchu. Ten zabezpečuje okamžitú dodávku vzduchu do zariadení cez rozvody. Kvalitu stlačeného vzduchu zabezpečujú filtre, chladič a odstraňovač vlhkosti.

 
Systém stlačeného vzduchu

Systém stlačeného vzduchu  

Tipy na úspory:

Opatrenia bez potrebných investícií

  • Pravidelne kontrolujte všetky časti systému proti unikaniu vzduchu a odstráňte príčiny úniku.
  • Pravidelne čistite vzduchové filtre.
  • Presvedčte sa, že systém stlačeného vzduchu nepracuje počas doby, kedy je prevádzka odstavená.
  • Používajte optimálnu veľkosť kompresora, ktorá zodpovedá potrebe stlačeného vzduchu. Stláčanie nadmerného množstva vzduchu výrazne zvyšuje náklady na elektrinu.
  • Nastavte vypúšťací tlak na minimum požadovanej hodnoty.
  • Pravidelne vypúšťajte kondenzát, ktorý vznikol v zásobníku stlačeného vzduchu.
 

Opatrenia bez potrebných investícií

  • Minimalizujte tlakové straty v rozvodoch vzduchu tak, že umiestnite zásobník stlačeného vzduchu v blízkosti miesta jeho potreby.
  • Na kompresor inštalujte regulátor rýchlosti.
 

Späť