Chladenie

 
Ako fungujú chladiace zariadenia?

Tekuté chladivo vo výparníku absorbuje teplo z ochladzovaného priestoru chladiaceho zariadenia. Toto teplo spôsobí vyparenie chladiva. Pary chladiva sú následne stláčané v kompresore. Stlačené pary majú vyššiu teplotu ako je teplota okolia a v kondenzátore odovzdávajú teplo vonkajšiemu vzduchu. Vplyvom poklesu teploty kondenzujú späť na kvapalinu, ktorej vysoký tlak je znížený v redukčnom ventile. Kvapalné chladivo s nízkym tlakom a teplotou putuje späť do výparníka, kde sa celý cyklus opakuje.

Vedeli ste, že v prevádzkach ako supermarkety a obchody môžu náklady na prevádzku chladiacich či mraziacich zariadení tvoriť až polovicu nákladov na energie? Je to spôsobené tým, že tieto zariadenia sú v prevádzke 24 hodín denne.

Schéma systému chladenia

Schéma systému chladenia  


 
Tipy na úspory:
Opatrenia bez potrebných investícií
  • Zariadenia umiestnite tak, aby boli čo najďalej od zdrojov tepla.
  • Chladiace boxy umiestňujte do jedného sektora, aby nedošlo k vzájomnému odovzdávaniu tepla medzi jednotlivými sektormi.
  • Chladiace boxy napĺňajte primerane podľa pokynov výrobcu, aby obsah boxu nebránil prúdeniu chladného vzduchu.
Opatrenia vyžadujúce malé investície
  • Zabezpečte pravidelnú údržbu zariadení.
  • Vnútorný priestor boxu udržujte čistý a hlavne bez ľadu. Ľadom obalené steny výrazne zvyšujú spotrebu elektriny.
  • Opotrebované tesnenie dverí je potrebné nahradiť novým.
Opatrenia vyžadujúce vyššie investície
  • Zabezpečte dvere chladiacich zariadení systémom automatického zatvárania, v prípade priechodných boxov závesmi.
 

Späť