Plyn od innogy Slovensko

Zákazníci z radov podnikateľov, firiem a organizácii môžu okrem elektriny odoberať od skupiny VSE Hodling aj plyn. Jeho dodávku im dokáže zabezpečiť naša sesterská spoločnosť innogy Slovensko, s.r.o.. Rovnako ako VSE a.s. je aj innogy Slovensko súčasťou jednej z najväčších energetických skupín v Európe a najväčším konkurenčným dodávateľom zemného plynu na Slovensku s viac ako 20 % trhovým podielom. Cieľom innogy Slovensko je prinášať svojim zákazníkom, medzi ktorých patrí už viac ako 8 500 podnikateľov, firiem a organizácií, viac inovácií, nových technológií, plynových produktov šitých na mieru ale hlavne nových produktov, ktoré im pomôžu zefektívniť využívanie energií. Od roku 2010 ponúka innogy plyn aj zákazníkom s ročnou spotrebou plynu do 633 MWh (cca 60 tis. m3). Okrem výhodných cien im garantuje aj spoľahlivú dodávku plynu a zázemie silného partnera.

Ak hľadáte výhodného dodávateľa plynu, prečítajte si o ponuke innogy. Ponúka vám nižšie ceny plynu oproti najväčšiemu dodávateľovi na trhu, individuálnu starostlivosť o vaše potreby a ponuku ďalších produktov a služieb, s ktorými dokážete rozvíjať svoju podnikateľskú činnosť. 

Prečo plyn od innogy?

 

GARANCIA TRVALÝCH ÚSPOR Z CIEN PLYNUVýrazné úspory v porovnaní s dominantným dodávateľom poskytujeme zákazníkom počas celého trvania zmluvy.

VOĽBA ČÍSLO 1 PRI ZMENE DODÁVATEĽAKaždý piaty kubík dodaného plynu na Slovensku je od innogy Slovensko.

STABILITA NA PEVNÝCH ZÁKLADOCHinnogy je súčasťou jednej z najväčších energetických skupín v Európe - koncernu innogy, ktorý má viac ako 110 ročné skúsenosti v oblasti energetiky.

SPOĽAHLIVÁ DODÁVKAKvalita dodávok plynu sa po zmene dodávateľa vôbec nezmení. innogy je zodpovedný dodávateľ, ktorý zabezpečuje plynulý priebeh dodávok.

Viac o výhodách dodávky plynu od innogy sa dočítate na:

Plyn
www.innogy.sk