obrázok Biznis linka VSE

Prevádzková doba: Pondelok - Piatok, 7:00 - 20:00 hod., Sobota, 9:00 - 16:00 hod. (okrem dní pracovného voľna).  Volanie zo zahraničia: +421 55619 3681. Naši operátori vám radi pomôžu.

obrázok 24h Poruchová linka

Detailné informácie o non-stop poruchovej linke distribútora elektriny.

obrázok Zákaznícke centrá VSE

Adresa, otváracie hodiny a ďalšie informácie o zákazníckych centrách, v ktorých môžete svoje požiadavky vybaviť osobne.

obrázok Rezervácia stretnutia

Naplánujte si svoju návštevu na Zákazníckom centre na konkrétny deň a hodinu cez online aplikáciu.  

Napíšte nám

Bankové účty spoločnosti VSE a.s.:

Názov účtu: Východoslovenská energetika a.s.
Banka: Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky
Číslo účtu: 20 06 14 01 18
Kód banky: 8130
IBAN: SK48 8130 0000 0020 0614 0118
BIC: CITI SK BA
   
Názov účtu: Východoslovenská energetika a.s.
Banka: ING Bank N.V. pobočka zahraničnej banky
Číslo účtu: 90 00 04 04 09
Kód banky: 7300
IBAN: SK30 7300 0000 0090 0004 0409
BIC: INGB SK BX
   
Názov účtu: Východoslovenská energetika a.s.
Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu: 15 83 52 91 53
Kód banky: 0200
IBAN: SK25 0200 0000 0015 8352 9153
BIC: SUBASKBX