SMART 3 

je trojtarifný produkt pre odberné miesta s mesačným fakturačným obdobím, ktoré sú začlenené do inteligentného meracieho systému zo strany príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy (ďalej len „PDS“).

Doba platnosti špičkovej tarify (ďalej len „ŠT“), VT a NT je určená nasledovne:
ŠT platí v časoch 08:00 – 09:00, 10:00 – 11:00, 17:00 – 18:00 a 19:00 – 20:00
VT platí v časoch 06:00 – 08:00, 09:00 – 10:00, 11:00 – 17:00, 18:00 – 19:00 a 20:00 – 22:00
NT platí v čase 22:00 – 06:00

 

 

Ďalšie odkazy:

obrázok Ceny elektriny

Ceny elektriny
VSE

Späť