Staráme sa o energiu pre vaše podnikanie

Východoslovenská energetika a.s. je stabilným a spoľahlivým dodávateľom elektriny pre tisícky podnikateľov, ktorí oceňujú naše dlhoročné skúsenosti v energetike. Sme stále pripravení poskytnúť vám potrebné informácie a podporu pri riešení vašich požiadaviek. Prinášame vám vždy výhodnú ponuku.

Dodávka elektriny - produkty a sadzby

obrázok Klasik M

KLASIK M (DMP1)
je jednotarifný produkt vhodný pre odberné miesta s bežnými elektrickými spotrebičmi, ktoré nemajú elektrické vykurovanie ani elektrický ohrev.

obrázok Lux M

LUX M (DMP10)
je jednotarifný produkt určený na dodávku elektriny, ktorá je využívaná na osvetľovanie verejných priestorov.

obrázok DUO M

DUO M (DMP4)
je dvojtarifný produkt určený pre zákazníkov, ktorí odoberajú elektrinu aj v nízkej tarife

 

obrázok KOMBI M

KOMBI M (DMP7)
Balík vhodný pre miesta s elektrickým priamovýhrevným vykurovaním, s NT minimálne 20 hodín denne.

obrázok EKO M

EKO M (DMP8)
je dvojtarifný produkt určený pre odberné miesta, na ktorých je využívané tepelné čerpadlo na vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody.

obrázok SMART 3

SMART 3
je trojtarifný produkt pre odberné miesta s mesačným fakturačným obdobím, ktoré sú začlenené do inteligentného meracieho systému zo strany príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy.

Viac o elektrine od VSE

obrázok Ceny elektriny

Ceny elektriny

obrázok Distribúcia elektriny

Distribúcia elektriny

obrázok Spoločné ustanovenia

Spoločné ustanovenia