Dnes rozhodujeme za naše deti


Dajme ich budúcnosti zelenú
Získajte energiu z obnoviteľných zdrojov a podporte zelené projekty.

Dnešné deti už vidia planétu inak.
Zanechajme im takú Zem, ako si ju predstavujú.

Vnímajú dnešné deti výrobu elektriny ako niečo, čo túto planétu znečisťuje, alebo šetrí? Opýtali sme sa ich vo výtvarnej súťaži. A výsledky nás zahriali pri srdci! Kým väčšina rodičov by pravdepodobne farbila tepelné elektrárne, až 74 % detí nakreslilo udržateľné zdroje energie.

Drobci vidia výrobu elektriny a svoju budúcnosť v udržateľných farbách. Ale je na nás, aká skutočne bude.
Rozhodnime sa pre zelenú.

Prečo prejsť na zelenú energiu ?

Bežná energia, ktorú v domácnosti využívate, je iba zo 14,9 % vyrobená s využitím obnoviteľných zdrojov.
Zelená energia je oproti tomu vyrobená zo 100 % čistých zdrojov, vďaka čomu neprodukuje žiadne emisie.

100 % z obnoviteľných zdrojov

Garantujeme vám nákup elektriny z obnoviteľných zdrojov v objeme, ktorý spotrebuje vaša domácnosť.

0 kg emisií CO₂

Vami spotrebovaná energia v domácnosti
nebude mať žiadny uhlíkový dosah
na našu planétu.

Môžete podporiť zelené projekty

Ak sa rozhodnete pre vyšší príspevok,
časť peňazí poputuje na podporu
zelených projektov.

Ako zaťažujete prírodu spotrebou bežnej elektriny?

Ak žijete v byte,
20 stromov

musí kompenzovať vašu uhlíkovú stopu.

Vaša priemerná ročná produkcia CO₂ je totiž až 200 kg. Na absorbovanie tohto množstva sú potrebné dve desiatky stromov.

Ak žijete v dome,
47 stromov

musí kompenzovať vašu uhlíkovú stopu.

Za rok svojou spotrebou bežnej energie vyprodukujete takmer 500 kg CO₂. Takmer päťdesiat stromov je potrebných na ich absorbovanie.

Chcete si vypočítať svoju celkovú uhlíkovú stopu? Kliknite na kalkulačku uhlíkovej stopy.

Prejdite na Zelenú energiu

a podporte aj zelené projekty

Vyberte si výšku mesačného príspevku a investujte do budúcnosti ďalších generácií.

2,00 € mesačne s DPH
 • Zelená energia bez CO2
 • Príspevok 0,50€ na
  zelené projekty
NAJČASTEJŠIA VOĽBA 3,00 € mesačne s DPH
 • Zelená energia bez CO2
 • Príspevok 1,50€ na
  zelené projekty
8,00 € mesačne s DPH
 • Zelená energia bez CO2
 • Príspevok 6,50€ na
  zelené projekty

Zelené projekty, ktoré podporíte

Podpora návratu funkčnej zelene do sídel a otvorenej krajiny - tam, kde je to potrebné.

Projekty, na ktorých realizácii sa podieľame:

Zobraziť viac

Ťahanovská zeleň

Ťahanovská záhrada je miesto na aktívny i pasívny oddych, stretávanie, sebarealizáciu všetkých generácií, rodinné udalosti, hru a neformálne vzdelávanie detí, ktoré po nás prevezmú štafetu v starostlivosti o životné prostredie a planétu.

Dubová aleja, Nový Ruskov

Realizácia prirodzeného a trvalo udržateľného spôsobu života v obci Nový Ruskov a v širšom okolí s ohľadom na lokálne tradície a s rešpektovaním prírodných procesov.

Náučný včelí chodník pri školskej včelnici, Spišská Nová Ves

Cieľom je vybudovať náučný včelí chodník. Ten by mal prispieť k osvete ochrany životného prostredia a vytvoriť zdroj potravy pre chov včiel. Osadením informačných tabúľ sa návštevníci môžu dozvedieť fakty o chove včiel, o pestovaní medonosných stromov, krov a rastlín a s tým spojenej starostlivosti. Popri chodníku budú vysadené medonosné stromy, kríky a rastliny.

Zelené pľúca nášho mesta, Čierna nad Tisou

Cieľom práce je rozšírenie počtu stromov v našom mestskom parku, výsadba nových druhov drevín, ktoré sa v parku zatiaľ nenachádzajú, aby sa zvýšila estetickosť, ale aj efektívnosť parku.

Zobraziť menej
Vytvorenie siete Klimatických školských záhrad.

Klimatické záhrady pomáhajú klíme

Zobraziť viac

Pri tomto projekte ide o spoluprácu so školami, kde pedagógovia a žiaci budú vyškolení v zásadách tvorby prírodných a klimatických záhrad. Spoločne pripravia najprv plán záhrad a následne záhrady aj vybudujú. Hotové záhrady budú slúžiť nielen ako prostredie, pomáhajúce klíme, ale aj ako priestor na výučbové programy a pohybové aktivity. Veľmi dôležitou bude aj demonštračná funkcia - rodičia a návštevníci školskej Klima záhrady sa môžu inšpirovať riešeniami, ktoré môžu využiť vo svojich záhradách či víútroblokoch. Hotové Klíma záhrady spoločne vytvoria základ klimatickej siete na Slovensku, do ktorej sa postupne môžu zapojiť ďalšie subjekty.

Zobraziť menej
Zvýšenie atraktivity a biodiverzity vybraných lokalít, výsadba medonosných rastlín a vzdelávanie mládeže.

Projekty, na ktorých realizácii sa podieľame:

Zobraziť viac

Výsadba medonosných rastlín, Rudník

Zrealizujeme výsadbu ušľachtilej medonosnej rastliny - Levanduľa odroda Angustifolia, Hidcote a Grosso. Nakoľko sa v bezprostrednej blízkosti nachádza včelnica s množstvom múľov a so zázemím, bude levanduľový sad nie len spríjemnením prostredia, ale aj obohatením a prínosom pre samotné včelstvo, ktorá tam nájde potravu.

Zobraziť menej

Prejdite na Zelenú energiu

bez príspevku na zelené projekty

1,50 €
mesačne s DPH
Zelená energia bez CO₂

Ak sa rozhodnete aktivovať Zelenú energiu, pokryjeme vašu spotrebu elektriny kompletne z obnoviteľných zdrojov.