Dnes rozhodujeme za naše deti


Dajme ich budúcnosti zelenú
Získajte energiu z obnoviteľných zdrojov a podporte zelené projekty.

Zelená energia od VSE

Elektrina z obnoviteľných zdrojov

Garancia pôvodu elektriny z vody, slnka a vetra.

Podpora zelených projektov

Príspevok na projekty, ktoré pomáhajú prírode.

Urobte zmenu pre ďalšie generácie

Zelené projekty, ktoré s nami môžete podporiť

 
  • vytvorenie siete Klimatických školských záhrad.
  • výsadba funkčnej zelene do sídel a otvorenej krajiny.
  • starostlivosť o krajinu, zvyšovanie pestrosti a klimatickej odolnosti.
 
  • zvýšenie atraktivity a biodiverzity vybraných lokalít.
  • výsadba medonosných rastlín.
  • vzdelávanie mládeže.