Platba cez SIPO

Sústredené inkaso platieb obyvateľstva (SIPO) je spoločný platobný doklad, ktorým spolu uhrádzate viaceré pravidelné platby (za plyn, elektrinu, nájomné a pod.). Platbu možno realizovať bezhotovostným prevodom z vášho účtu (informatívny inkasný lístok modrej farby), pri priehradke ktorejkoľvek pošty (inkasný lístok zelenej farby) alebo prostredníctvom doručovateľa (inkasný lístok fialovej farby).

Spôsob platby cez SIPO, nie je dostupný pre zákazníkov, ktorí k nám prešli k 1.12.2017 z ČEZ Slovensko.

Späť