TIP

Využívate náš portál Webcentrum? Prihláste sa a upravte si výšku záloh ihneď online.

Zmenu preddavkových platieb (záloh) nám nahláste telefonicky na linke VSE 0850 123 333

Dôležité

Pri kontakte s nami nezabudnite uviesť Vaše Zákaznícke číslo a adresu odberného miesta, ktorého sa želaná zmena výšky záloh týka.

TIP

Využite službu Platby na mieru.

Prajete si Vaše zálohové platby zafixovať trvale - dlhšie ako na jedno zúčtovacie obdobie? Požiadajte nás v komunikácii o aktiváciu Platieb na mieru.
Výška zálohovej platby, ktorú ste si nastavili, sa nebude po vyúčtovaní (v prípade preplatku) meniť. Doteraz sa menila automaticky na základe predpokladanej spotreby.


 

Alternatívne môžete o zmenu výšky záloh požiadať aj:

  • (nebude zobrazené kým sú ZC zatvorené) Osobne na ktoromkoľvek Zákazníckom centre
  • Zaslaním listu na adresu: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
  • Zaslaním e-mailu na info@vse.sk

 

 

Späť