Zmena platby

 
Naša spoločnosť vám ponúka 4 spôsoby úhrady platieb za elektrinu:
   
O zmenu spôsobu platby môžete požiadať:
 
 
Zmena spôsobu úhrady na priame inkaso
 

Platba prostredníctvom priameho inkasa je najpohodlnejší a zároveň aj najbezpečnejší spôsob úhrady vašich platieb za elektrinu. Podstatou je automatický a pravidelný bezhotovostný prevod peňazí z vášho účtu na účet našej spoločnosti. Už viac nemusíte sledovať, či platbu zrealizujete v termíne splatnosti, pretože inkaso to urobí za vás. Platby pritom máte úplne pod kontrolou. V prípade preplatku je platba poukázaná priamo na váš účet.

Pre platbu formou priameho inkasa je potrebné zriadiť si u nás mandát. Na jeho základe požiadajte vo Vašej banke o súhlas s inkasom na účte, ktorý ste uviedli alebo uvádzate na zmluve. Dokument na zriadenie mandátu na inkaso nájdete najnovšie aj tu.

Pri zadávaní limitu vám odporúčame stanoviť si hornú hranicu aspoň na 3–násobok výšky vašej preddavkovej platby. Predídete tak komplikáciám pri platbe vyúčtovacej faktúry v prípade nedoplatku.

Pre bezproblémovú úhradu prostredníctvom priameho inkasa, prosím, do doby zriadenia priameho inkasa používajte na úhradu vašich platieb bankový prevod na jedno z čísiel účtov VSE a.s.

 
 
Zmena spôsobu úhrady na bankový prevod (prevodný príkaz)
 

Pre zmenu požadujeme predložiť:

  • číslo vášho bankového spojenia;
  • platný doklad totožnosti (občiansky preukaz alebo pas),

= v prípade osobného kontaktu na Zákazníckom centre.

V prípade trvalého príkazu treba každú zmenu výšky preddavkových platieb oznámiť vašej banke.

 
 
Zmena výšky alebo počtu preddavkových platieb
 

Ku zmene výšky alebo počtu preddavkových platieb dochádza po fakturácii automaticky na základe výšky vašej predchádzajúcej spotreby alebo pri zmene cien za elektrinu.

O zmenu môžete takisto kedykoľvek požiadať prostredníctvom už uvedených kontaktov.


 
Zmena spôsobu úhrady na SIPO alebo poštový peňažný poukaz
 

Zmenu môžete uskutočniť prostredníctvom ktoréhokoľvek z uvedených kontaktov. V prípade osobného kontaktu na Zákazníckom centre vás prosíme predložiť platný doklad totožnosti (občiansky preukaz alebo pas).

 

Späť