Zmena kontaktných údajov

 
Úradná zmena mena

Úradnou zmenou mena sa rozumie zmena mena zákazníka po uzavretí manželstva, rozvode, prípadne z ďalších dôvodov zmeny mena alebo priezviska.

V záujme zlepšovania našej vzájomnej spolupráce je potrebné nahlásiť nám zmenu mena čo najskôr, prostredníctvom týchto kontaktov:

V prípade osobného kontaktu na Zákazníckom centre sa, prosíme, preukážte platným dokladom totožnosti (občiansky preukaz alebo pas).

 
 
Zmena ostatných kontaktných údajov

Prostredníctvom uvedených kontaktov nám môžete nahlásiť aj zmenu ďalších údajov– korešpondenčnej adresy, telefonických či e-mailových kontaktov a podobne.

 

Späť