Nonstop nahlásenie havarijnej situácie v domácnosti

DomáceZásahy

Nahlásenie poruchy spotrebiča

DomácaZáruka

Pomoc pri pobyte v nemocnici a nonstop zdravotná asistencia

DomáceZdravie

Nahlásenie škodovej udalosti Poistenia domácnosti a nehnuteľností

DomáceKrytie DomácePohodlie

1. Zavolajte priamo poisťovňu Europ Assistance +421 220 510 849 (non-stop).

2. Operátorovi našej asistenčnej služby nahláste udalosť a uveďte:

 • - meno, priezvisko a kontaktné údaje (telefónne číslo mailovú a korešpondenčnú adresu),
 • - dátum narodenia,
 • - adresu domácnosti.

3. Opíšte udalosť, ktorá sa Vám stala a operátor Vám zabezpečí špecialistu na vyriešenie Vašej situácie.

Telefonické nahlásenie

1. Zavolajte priamo poisťovňu Europ Assistance +421 220 510 849 (non-stop).

2. Operátorovi našej asistenčnej služby nahláste udalosť a uveďte:

 • - meno, priezvisko a kontaktné údaje (telefónne číslo mailovú a korešpondenčnú adresu),
 • - dátum narodenia,
 • - adresu domácnosti.

3. Opíšte udalosť, ktorá sa Vám stala a operátor Vám zabezpečí špecialistu na vyriešenie Vašej situácie.

Online nahlásenie

1. Zavolajte priamo poisťovňu Europ Assistance +421 220 510 849 (non-stop).

2. Operátorovi našej asistenčnej služby nahláste udalosť a uveďte:

 • - meno, priezvisko a kontaktné údaje (telefónne číslo mailovú a korešpondenčnú adresu),
 • - dátum narodenia,
 • - adresu domácnosti.

3. Opíšte udalosť, ktorá sa Vám stala a operátor Vám zabezpečí špecialistu na vyriešenie Vašej situácie.

Telefonické nahlásenie

1. Zavolajte priamo na UNIQA linku: +421 232 600 100 v pracovných dňoch od 8.30 do 17.00, alebo nahláste udalosť online na www.uniqa.sk v záložke Škody a poistné udalosti, prípadne kontaktujte poisťovňu na adrese: info@uniqa.sk

2. Pripravte si číslo poistnej zmluvy, informácie o udalosti (kedy sa stala, čo je poškodené, predpokladané náklady na opravu a pod.).

3. Opíšte udalosť a postupujte podľa pokynov pracovníka poisťovne

Online nahlásenie

1. Kliknite na odkaz Škodové udalosti online a na úvodnej stránke začnite registráciu kliknutím na „Zaregistrujte sa a my vám obratom zašleme prihlasovacie údaje“.

2. Vyberte typ poistenia, z ktorého nahlasujete škodovú udalosť

3. Vyplňte požadované údaje a odošlite ich kliknutím na „ODOSLAŤ ÚDAJE“

4. Po odoslaní údajov získate prostredníctvom SMS alebo e-mailom
prihlasovacie údaje: číslo prípadu a prístupový PIN.

5. Navštívte opäť stánku Škodové udalosti online,
prihláste sa prideleným číslom prípadu a PINom a pokračujte vo vypĺňaní formulára.

Po nahlásení škodovej udalosti môžete sledovať jej riešenie s rovnakými prihlasovacími údajmi.

Ďalšie odporúčanie:

 • Zabezpečte počiatočnú aj priebežnú fotodokumentáciu
 • Vytvorte si zoznam poškodených vecí a zhromaždite potrebné doklady a dokumenty k nim (záručné listy, faktúry a pod.)
 • Pokiaľ to bude možné, poškodené veci nelikvidujte
 • Pokúste sa minimalizovať vznik ďalších škôd