Formuláre žiadostí VSE

Žiadosť o prepis elektrinyŽiadosť o ukončenie odberu elektriny- jej súčasťou je aj žiadosť o úradné preskúšanie určeného meradla - metrológia Všeobecná žiadosť VSE - elektrina- pomocou tlačiva všeobecná žiadosť vyriešite ďalšie svoje žiadosti, napríklad o zmenu zmluvných podmienok, zmenu sadzby, produktu a pod.

Žiadosť o prepis plynuŽiadosť o ukončenie odberu plynu Všeobecná žiadosť VSE - plyn- pomocou tlačiva všeobecná žiadosť vyriešite ďalšie svoje žiadosti, napríklad o zmenu zmluvných podmienok, zmenu sadzby, produktu a pod.

 

Reklamácie

Tlačivo reklamácie Reklamačný poriadok


Formuláre žiadostí VSD

Žiadosť o pripojenie do distriučnej sústavy - pre pripojenie domácnostiPomocou tlačiva môžete požiadať aj o:

 • nový trvalý odber
 • zmena počtu fáz
 • zmena maximálnej rezervovanej kapacity (MRK) pripojenia existujúceho odberného miesta
 • hromadná zmena MRK pripojenia existujúcich odberných miest (napr. v bytovom dome)
 • existujúca stavba (napr. po demontáži elektromera, po neoprávnenom odbere a pod.)
 • rekonštrukcia existujúceho elektroenergetického zariadenia (nn prípojky, odberného elektrického zariadenia, resp. prekládky merania)
 • zriadenie náhradného zdroja elektriny

Ďalšie formuláre a tlačivá žiadostí VSD, ktoré si môžete stiahnuť priamo na stránke VSDS.sk:

 
 • Žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii
 • Žiadosť o ukončenie zmluvy / o zmenu zmluvných údajov vlastníka
 • Žiadosť o demontáž meradla
 • Čestné vyhlásenie majiteľa bytového domu v majetku obce vybaveného jedným elektromerom
 • Žiadosť o zmenu distribučnej sadzby
 • Príloha k Žiadosti o zmenu distribučnej sadzby
 • Plnomocenstvo pre fyzické osoby

 

Späť